Kontakta oss

ARBETSLIV

Hjälteinsatser trots usla arbetsförhållanden – Nu har sjuksköterskorna fått nog!

Publicerat

den

OTRYGGA SVERIGE| Det jäser bland sjuksköterskorna i Skåne. I Helsingborg och Kristianstad har närmare 40 sköterskor sagt upp sig sedan årsskiftet. I Malmö protesterar barnmorskor och iva-sköterskor, för högre löner och mot försämrade arbetstider.

Om uppsägningarna inte tas tillbaka, utan tvärtom sprider sig, står akutsjukvården i Skåne inför massiva problem. Protestaktionerna handlar om arbetsförhållanden och de kommer från golvet, facket står utanför. Fackpamparna brukar göra allt för att stoppa arbetares arbetskamp ute på arbetsplatserna. Men vilken fråga som utlöst missnöjet skiljer sig mellan de olika grupperna. Det är dock ett spontant uppror som uppstått samtidigt. Men det finns inget nätverk, inget samband mellan kraven mer än den allmänt usla personalpolitiken inom Region Skåne.

Upprorsvågen började på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) där sköterskorna på intensivvårdsavdelningen (iva) krävt en lokal arbetstidsförkortning, för att orka återhämta sig mellan dag- och nattjänst. Region Skåne sade blankt nej och 24 iva-sköterskor sade upp sig samma dag i protest, den 29 mars. Det är över hälften av alla specialistsköterskor inom intensivvården, och oron sprider sig nu på sjukhuset.

Uppror på flera sjukhus i Skåne
Inom akutsjukvården i Helsingborg har läget länge varit ansträngt. Sedan årsskiftet har 12 narkossjuksköterskor sagt upp sig, totalt saknas då 17 sköterskor. Det är var tredje narkossköterska, och läget kan bli akut efter 30 juni. Fler talar om att säga upp sig till hösten.

I Malmö har över 50 iva-sköterskor skrivit brev till sjukhusledningen och kräver bättre lön. Skillnaden mot en allmänutbildad sköterska borde var betydligt större, anser de och kräver löneförhöjning med 7 000 kronor. Samtidigt har nattbarnmorskorna på Sus Malmö ilsknat till på föreslagna schemaändringar, som innebär fler jobbhelger än idag. De ser problem att rekrytera nya nattarbetande kollegor, samtidigt som stora pensionsavgångar närmar sig. I sitt brev till sjukhusledningen skriver de: ”…inom kort kommer vi på förlossningen Malmö att vara 17 nattarbetande barnmorskor när vi skulle behöva vara 21”. Att så många protestaktioner blossar upp samtidigt beror både på den hårda pressen på vårdpersonalen och på rekryteringsläge.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons