Kontakta oss

INRIKES

Höga politikerarvoden blir kvar trots halverade arbetsuppgifter

Publicerat

den

GÖTEBORG Politikerna i Göteborgs stadsdelsnämnder blir av med hälften av sina arbetsuppgifter. Trots halveringen kommer deras arvode inte förändras.

I sommar kommer Göteborgs stadsdelsnämnder inte längre ansvara för förskola och grundskola. Istället har arbetet centraliserats och det har skapats två nya nämnder, en förskolenämnd och en skolnämnd. Förskolan och grundskolan stod för halva stadsdelsnämndernas ansvar och täckte nästan halva budgeten.

Trots att hälften av arbetsuppgifterna försvinner kommer det inte påverka politikernas arvode. Vänsterpartiet la en reservation i arvodesberedningen där de krävde att arvodena skulle sänkas. Att inte justera arvodet leder i praktiken till en höjning när hälften av ansvaret försvinner, menar Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets krav om sänkta arvoden fick inget genomslag. Liberalerna gav Vänsterpartiet ett visst stöd men ville ha en mindre sänkning av arvodet. De övriga partierna vill ha kvar de höga arvodena.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se