Kontakta oss

INRIKES

Vänsterpartiet: ”Varje krona som kan frigöras behövs inom välfärdssektorn”

Publicerat

den

GÖTEBORG Tidigare idag kunde vi rapportera om att Göteborgs politiker behåller hela sitt politikerarvode trots att deras arbetsbörda halverats. Som skäl angav politikerna att mindre arvoden hade gjort att de inte kan göra ett gott jobb. Det berättar V-politikern Johan Svensson för Aktuellt Fokus.

Johan Svensson är Vänsterpartiets representant i arvodesberedningen i Göteborg och var också den enda politikern som argumenterade för att sänka politikernas arvoden i kommunen. Enligt Johan vore det ett logiskt beslut, minskar ansvaret borde även arvodena minska säger han.

– Jag argumenterade för det logiska i att sänka arvodena med tanke på det minskade ansvaret. Jag sa också att jag oroade mig för att beslutet skulle medföra ett ökat politikerförakt, säger vänsterpartisten Johan Svensson till Aktuellt Fokus.

Men Göteborgspolitikerna ville inte lyssna på Vänsterpartiet. Istället valde de att fortsätta den oansvariga lönelinjen. När politikerna argumenterade för sin sak påstod de att rättvisa arvoden kunde minska deras vilja att göra ett bra jobb för kommuninvånarna.

Vad hade dom för motargument?

– Att det skulle bli en ansträngande höst för stadsdelsnämndspolitikerna på grund av omorganisationen och att en sänkning av arvode riskerade att minska incitamenten för att göra ett gott jobb. Dessutom pekade flera på att de avsåg att göra något åt arvodena till nästkommande mandatperiod.

Fick ni något medhåll från några andra partier?

– Liberalerna hade också ambitionen att sänka och reserverade sig föredömligt också för ett förslag om att sänka arvodena något.

Hur ser du på deras så kallade ”argument”?

– Jag ger inte mycket för dem. Det är självklart att man justerar ersättningen direkt då ansvaret ändras. Om någon behöver jobba mindre är det rimligt att ersättningen minskar, så funkar det över allt annars i samhället.

Enligt Johan Svensson hade förslaget kunnat innebära en kommunal besparing på drygt 400 000 kronor per år. Dessa pengar vill Vänsterpartiet investera i välfärden.

– Varje krona som kan frigöras i den kommunala budgeten i nuläget behövs inom välfärdssektorn, exempelvis inom de sektorer som dessa politiker är satta att leda, säger Johan Svensson.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se