Kontakta oss

INRIKES

Katolska kyrkan ville Sverige skulle tillåta barnäktenskap: ”15-åringar får ändå ha sex”

Publicerat

den

INRIKES Kristna katoliker har sedan länge haft stora problem med präster som begår sexövergrepp mot barn. När Reinfeldt-regeringen utredde lagskärpning mot tvångsäktenskap visade det sig att romersk-katolska kyrkan ville att Sverige skulle tillåta barnäktenskap. Ett av argumenten som framfördes var att det redan är lagligt att sex med 15-åringar.

När den nuvarande lagstiftningen kring tvångsäktenskap infördes 2014, gjorde dåvarande Alliansregeringen tydliga undantag i lagen som tillät barnäktenskap. Aktuellt Fokus har tidigare uppmärksammat hur samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet röstade ja till lagförslaget. Nu har vi tagit en titt remissvaren som avgjorde hur regeringen Reinfeldt utformade lagförslaget.

Innan lagförslaget lades fram fick flera företrädare för civilsamhället ge sin syn på det hela. Det vill säga helt vanlig parlamentarisk standard i Sverige. I ett remissvar till justitiedepartementet undertecknat av Sveriges kristna råd, Romersk-katolska Kyrkan och Svenska kyrkan, uttryckte Sveriges kristna sig negativt om straffskärpning för barnäktenskap. Som skäl angavs det att 15-åringar ändå får lov att ha sex enligt den svenska lagstiftningen.

”Romersk-katolska kyrkan anser att dispensmöjligheten bör finnas kvar, bl.a. med hänsyn till att synen på lämplig lägsta ålder kan variera mellan olika kulturer. Sveriges kristna råd pekar på den problematiska motsättning som skulle uppstå inom flera av rådets medlemskyrkor mellan samhällets syn på 15 år som tillåten lägsta ålder för sexuellt samliv och 18 år som en fast lägsta ålder för äktenskap.”, står det skrivet i remissvaret.

I texten går katolska kyrkan så pass långt att de till och med skriver att barnäktenskap är att ta ansvar för relationen.

”Romersk-katolska kyrkan framhåller att det skulle vara inkonsekvent att tillåta en sexuell relation med någon på mellan 15 och 18 år och samtidigt göra det straffbelagt att ta ansvar för relationen och eventuella barn genom att gifta sig med personen.”

Såväl katolska kyrkan som Sveriges kristna råd skriver att ett totalförbud mot barnäktenskap kan vara problematiskt i förhållande till människors religiösa övertygelser.

”Romersk-katolska kyrkan och Sveriges kristna råd påpekar att synen på lämplig ålder för äktenskap kan variera och anser att en åldersgräns utan dispensmöjlighet kan bli bekymmersam i förhållande till en persons religiösa övertygelse”

Källa: SKR

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se