Kontakta oss

INRIKES

Sverigedemokraterna ville tillåta barnäktenskap – här är beviset

Publicerat

den

Foto: News Öresund

BARNÄKTENSKAP Samtidigt som Sverigedemokraterna försöker vinna politiska poäng på att lyfta upp de rödgrönas reservation mot barnäktenskap, visar det sig att Sverigedemokraterna själva har röstat för att tillåta barnäktenskap i Sverige.

Sedan en tid tillbaka har Sverigedemokraterna och andra högerkrafter försökt plocka politiska poäng genom att hävda att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle vara för barnäktenskap. Anledningen är att partierna reserverade sig mot ett lagförslag om att inskränka möjligheterna att vara gift med barn i Sverige. Att partierna reserverade sig berodde på att det redan pågår en utredning till lagförslag i frågan. Men det är inget som Sverigedemokraterna och andra högerkrafter bryr sig om att berätta.

Sverigedemokraterna ville tillåta äktenskap med barn

Vad Sverigedemokraterna inte heller berättar är att de själva har ställt sig bakom att barnäktenskap ska vara tillåtet i Sverige.

När riksdagen skärpte lagen mot tvångsäktenskap 2014, röstade sju av åtta riksdagspartier för undantag som även i fortsättningen skulle kunna tillåta barnäktenskap i Sverige. Endast Vänsterpartiet yrkade på att undantagen skulle tas bort helt. Det visar vår granskning av riksdagens arkiv.

Lagförslaget började som en proposition från tidigare Alliansregering och var undertecknad Fredrik Reinfeldt och dåvarande justitieminister Beatrice Ask. Samtidigt som högerregeringen yrkade att barnäktenskap skulle förbjudas helt i Sverige, gjorde samma regering klart att barnäktenskap kan tillåtas i Sverige – bara vigseln sker utomlands. I propositionen skrev regeringens utredare: ”Utredningen anser att det inte bör ske några förändringar av möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap.”.

I regeringspropositionen konstaterade högerregeringen att den liberala linjen gjorde det för enkelt för människor i Sverige att begå barnäktenskap utomlands. ”Denna liberala ordning för erkännande av utländska äktenskap innebar att det var enkelt för en person med stark anknytning till Sverige att undvika ett äktenskapshinder enligt svensk lag genom att i stället ingå exempelvis ett barnäktenskap utomlands”. Trots det ville Alliansregeringen ändå göra det möjligt för medelåldersmän att vara gifta med barn. I propositionen kan man läsa: ”Enligt regeringens uppfattning kan det dock trots allt inte uteslutas att det också i fortsättningen undantagsvis kan finnas skäl att erkänna ett barnäktenskap.”.

Den 27 maj 2014 röstade riksdagens samtliga partier – utom Vänsterpartiet – ja till Alliansförslaget. När Vänsterpartiets Marianne Berg utvecklade varför Vänsterpartiet reserverade sig mot högerns lagförslag skrev hon att undantagsregeln för tvångs- och barnäktenskap måste bort.

”Till skillnad från regeringen anser dock Vänsterpartiet att tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap inte ska kunna erkännas i Sverige. Undantagsregeln för erkännande av sådana äktenskap ska tas bort.” skrev Vänsterpartiet i sin reservation.

Källa: Riksdagen

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se