Kontakta oss

NOTISER

Konflikten i Sverigedemokraterna splittrar ”Sverigevännerna”

Publicerat

den


SVERIGEDEMOKRATERNA | Sverigedemokraterna har stora interna problem. Den demokratiska processen inom partiet är obefintlig. Kritiska röster inom partiet trakasseras och de som utmanar maktskiktet inom partiet utesluts på svaga grunder och påhittade påståenden. Konflikten blottas och bristen på interndemokrati blir tydlig för alla nu när en ny ordförande ska väljas i Sverigedemokratisk Ungdom.

I september väljer Sverigedemokraternas ungdomsförbund vem som ska ersätta den avgående ordföranden Gustav Kasselstrand. Kasselstrand uteslöts ur Sverigedemokraterna efter att han kritiserade SD-ledningen och utmanade dem om makten. På lördagseftermiddagen meddelade valberedningen att de föreslår Jessica Ohlson, nuvarande förbundssekreterare, till ny ordförande. Ohlsson står nära den uteslutne Kasselstrand och det ogillas av SD-toppen som hellre vill se motkandidaten Tobias Andersson på ordförandeposten. Andersson anses till skillnad mot Jessica Ohlson, vara lojal till moderpartiet. Om Ohlson väljs så kommer det att tolkas som en stridsförklaring av Sverigedemokraternas ledning.

– Det finns inte förtroende för henne från moderpartiets sida, säger Henrik Vinge, pressekreterare för Jimmie Åkesson.

Medlem i SDU – sparkades av SD-ledningen
Enligt Vinge finns det både ideologiska och personliga skäl till missnöjet inom Sverigedemokraterna till SDU:s troliga val av ordförande. I våras stängdes Jessica Ohlson av från sitt arbete på SD:s kansli. Jessica har meddelat via sitt ombud att hon avser att dra partiet inför Arbetsdomstolen. Hon har sagt att hon inte godtar uppsägningstiden på SD:s kansli och kräver tre årslöner för att bli utköpt.

SD-ledningen vill behålla makten till varje pris
Henrik Vinge understryker Jimmie Åkessons uttalande om att valet av Ohlson kan leda till att moderpartiet och SDU splittras. SD kommer att behöva titta på hur ungdomsverksamheten bedrivs. Enligt Henrik Vinge, presssekreterare för Jimmie Åkesson finns det en stor risk att Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund går skilda vägar.
Ett alternativ är att partiet kommer att ta över SDU och styra det från partiledningens maktkorridorer med järnhand med Tobias Andersson som SDU-ordförande. Partilojala hoppas att det inte går så långt, att SDU och kongressen förstår att i partitoppen finns det inte något förtroende för Jessica Ohlson.

Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson med fler i ledningen minns säkerligen hur det kan gå till att roffa åt sig makten i partiet. Dagens SD-ledning tog 2005 makten under kuppartade former. Jimmie Åkesson hade genom sin tid i ungdomsförbundet byggt upp en maktbas med stöd av sina närmaste kamrater. På liknande sätt har SDU idag blivit en stark utmanare mot toppen i moderpartiet, genom den avgående ordförande Gustav Kasselstrand. Nu gör partiledningen allt för att sänka ungdomspartiet makt och försöker tvinga ungdomsförbundet att rätta in sig i ledet. Det här maktspelet synliggör partiets demokratisyn.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se