Kontakta oss

NOTISER

Länsstyrelsen ger aktivisterna rätt – Malmö kommun får inte kriminalisera hemlösa

Publicerat

den

romni3
MALMÖ
| Aktivisterna som tog en juridisk fight mot Miljöförvaltningen i Malmö har vunnit en viktig delseger. Länsstyrelsen har nu meddelat att man delar aktivisternas syn och utdelar skarp kritik till Miljöförvaltningen. Anmärkningsvärt, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Det är en trött Johanna Nilsson som vi talar med. Hennes ideella arbete med stadens hemlösa är ett hårt jobb. Även om Johanna ser Länsstyrelsens beslut som en delseger anser hon att beslutet var väntat.

– visst är det en viktig delseger men det var också det enda rätta beslut som Länsstyrelsen kunde ta. Allt annat hade varit orimligt säger hon till Aktuellt Fokus.

Enligt Johanna Nilsson som är aktiv i nätverket Solidaritet för EU-migranter som hjälper fattiga, hemlösa EU-migranter råder det inget tvivel om saken. Kommunen har försökt göra det mesta för att förvärra situationen för hemlösa som befinner sig i staden. I praktiken har det det inte bara inneburit att kommunen har vägrat ta ansvar. Man har även lagt över det humanitära ansvaret på ideella krafter i staden.

– Det är ju inte bara så att kommunen har försvårat för oss, de vägrar ju göra det själva. Varför ligger det ens på oss att ordna toaletter och sophantering när kommunen med väldigt små medel hade kunnat göra livet drägligare för mångas vardag, undrar Johanna Nilsson.

Hemlösa har bott på platsen i över tjugo år

I Länsstyrelsens rapport slår man fast att hemlösa har nyttjat boplatsen som tillflyktsplats sedan 1990-talet. Bland annat skriver man att fastighetsägaren har godtagit den verksamhet som har pågått på adressen.

”Först den 16 februari 2015 sattes ett staket upp, alltså mer än ett år efter att nuvarande boende flyttade dit. Hemlösa har bebott platsen sedan 90-talet. Fastighetsägaren har därför genom att tolerera verksamheten konkludent accepterat den.” skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Malmö kommun får inte kriminalisera hemlösa

Då aktivisterna valde att överklaga beslutet tog man fasta på att de enkla skjul och tält som bebos av de hemlösa i själva verket är just tält och enkla kojor. Skjulen och tälten skulle därför inte omfattas av bostadsbegreppet.

”De av miljöförvaltningen nämnda ”bostäderna” är snarare att betrakta som tält och enkla kojor som inte omfattas av bostadsbegreppet. Lagstiftarens avsikt med 33 § FMH kan rimligen inte ha varit att bestraffa människor för att de inte har råd med uppvärmning av sina hem eller rinnande vatten.” slår man fast i kritiken.

Miljöförvaltningen i Malmö gick så långt att de bland annat åberopade kommunens regelverk om så kallat campingförbud. Ett argument som väckte kritik från volontärarbetare, nationella minoriteter och människorättsaktivister som menade att kommunen försökte kriminalisera hemlösa EU-migranter.

”Campingförbudet blir i aktuellt fall ett förbud mot hemlöshet. De hemlösa EU-migranternas existens förbjuds och kriminaliseras på så sätt. Detta kan inte ha varit lagstiftarens eller Malmö kommuns avsikt. Föreskriften måste därför anses medföra onödigt tvång för allmänheten och en sådan obefogad inskränkning i den enskildes frihet”

Solidaritetsnätverket efterlyser konkreta åtgärder från kommunens sida

I ett uttalande från Solidaritet med EU-migranter skriver nätverket att man är glada över beslutet men att grundproblemen för Malmös hemlösa kvarstår. Läs uttalandet i sin helhet nedan.

EN SEGER FÖR SORGENFRILÄGRET!

Igår kom beslutet om att Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens förbud mot tältlägret i Sorgenfri. I domen skriver de att beslutet är så bristfälligt att det måste upphävas.

Vi är självklart väldigt nöjda med beslutet. Vi har förhindrat en akut situation från att bli värre – men problematiken kvarstår utan att någonting ännu är löst.

Det saknas fortfarande ett reellt alternativ för de boende om de ska lämna Sorgenfrilägret. Under tiden som frågan skyfflats runt från myndighet till myndighet är det ideella insatser som tillsammans med de boende har sett till att livssituationen är så människovärdig som det bara går, genom gemensam organisering för renhållning och toalettillgång.

Vi kräver av Malmö Stad att tar tag i problematiken på ett människovärdigt och seriöst sätt. Att omvandla problem som handlar om fattigdom och social utsatthet till miljöproblem är inte ett exempel på det. Eller att polisen ska lägga resurser på att jaga hemlösa, väcka de som sover och köra runt dem natt efter natt.

Vi är helt övertygade om att det går att hitta lösningar för att garantera grundläggande rättigheter för hemlösa och utsatta personer som vistas här, oavsett deras medborgarstatus. Vi tänker fortsätta kämpa för det och vi förväntar oss att staden nu gör seriösa ansträngningar för att ta tag i lösningar som möter behoven, för allt tyder på att den här problematiken är här för att stanna.

Tillsammans kan vi åstadkomma förändring – låt oss fortsätta framåt härifrån!
Bekämpa fattigdomen – inte de fattiga

Redaktionen
redaktionene@aktuelltfokus.se