Kontakta oss

KLIMAT OCH MILJÖ

Lavinartad ökning av skogsbränder i Amazonas

Publicerat

den

Ursprungsbefolkningens barn drabbas hårt - Foto: Pikist

BRASILIEN   Antalet skogsbränder i amazonas har ökat explosionsartat. Samtidigt ger Brasiliens högernationalistiska  president Bolsonaro grönt ljus till ökad skövling och exploatering.

I juni hade bränderna i Amazonasdjungeln ökat med 19,5 %, i jämförelse med samma månad förra året. Det innebär att juni i år var den mest extrema månaden på 13 år, sett till antalet skogsbränder. Det rapporterar bland annat ZME Science.

Och värre väntas det bli. I augusti förra året drabbades Amazonas av över 30 000 bränder, en siffra som väntas bli mycket högre detta år. Bränderna kan härledas direkt till jordbruksföretagens aggressiva expansion, då det tillhör normalbilden att de anlägger bränder för att kultivera marken snabbare.

Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut uppskattar att cirka 9000 kvadratkilometer av landets regnskog har skövlats hittills i år. Trots den uppenbara kopplingen mellan den aggressiva markexploateringen och skogsbränderna håller president Jair Bolsonaro fast vid att landets regnskog ska värderas som en ekonomisk resurs, snarare än för sin miljö och klimatreglerande funktion.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se