Kontakta oss

INRIKES

Nya journalsystemet inom vården allvarlig patientsäkerhetsrisk enligt IVO

Publicerat

den

vardkaoset-1VÅRDKAOSET| De nya patientjournalsystemet som införts i delar av landet har stora brister. I Skåne har det inneburit att fel mediciner dokumenteras i patienters journaler vilket ökar risker vid byte av vårdgivare.

Det var när Inspektionen för vård och omsorg upptäckte fel i samband med ett annat ärende i Skåne som problemet uppdagade sig. IVO begärde då ut 40 patientjournaler för närmare granskning. När man gått igenom journaler upptäckte man att en fjärdedel av fallen inte stämde överens med andra dokument som samma patient.

I sitt beslut riktat till Region Skåne har IVO skrivit att ”det medför en allvarlig patientrisk”, uppger vårdfokus. Risken ligger i att patienterna kan få fel medicin och IVO har bedömt att Skåne universitetssjukhus i Lund och Malmö inte uppfyller kraven kring patientdatalagen. Enligt lagen ska journalerna innehålla de uppgifter som behövs för att ge en god och säker vård.

Vad som däremot inte nämns i notisen från Vårdfokus är det faktum att Lean-tänkandet som är förhärskande inom vården ger lite utrymme för personalen att föra en ”god och säker vård”. Personalnedskärningar blandat med minutjakt gör att fokus läggs mer på besparingar, budget och vad kommuner eller företagaren vill ha för resultat.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons