Kontakta oss

KONSUMENT KUNGÖRELSE

Så gick det för spelmarknaden 2019

Publicerat

den

Enligt en årligen återkommande undersökning som Spelinspektionen gjort i samarbete med Novus, har svenskarnas spelvanor under 2019 minskat något i jämförelse med året innan.

Intervjuer har gjorts med 1 600 personer och deltagarfrekvensen ligger på 59% totalt, vilket innebär en felmarginal om +/- 2.6%. Urvalet av tillfrågade personer anses representera den svenska befolkningen i stort och åldersspannet i målgruppen sträcker sig från 18-79 år.

Spelinspektionens rapport anger att av de tillfrågade uppgav 60% av personerna att de spelat om pengar någon gång det senaste året, samtidigt som 17% uppger att de aldrig spelat om pengar. Sett till antalet personer som spelar om pengar är det jämfört med år 2018 är det en minskning på 6% och jämfört med år 2013 är det totalt en minskning på hela 16% (källa: Spelinspektionen.se)

Sedan 2013 har denna kurva dalat ständigt, och de två största procentuella tappen gjordes mellan 2013-2014 och mellan 2018-2019. En förklaring till 2019 års tapp skulle kunna vara den nya spellagen, som bland annat reglerar antalet bonusar ett svenskt casino får ge ut – tidigare fick de ge ut hur många som helst, men nu får de endast ge ut en enda bonus i samband med att en ny spelare gör sin första insättning (källa: Casinoguide.se).

Tappet till spelsidor utan svensk licens verkar dock inte vara särskilt stort, då endast 4% av de tillfrågade uppger att de spelat på en sida utan svensk licens – samtidigt som 17% av de tillfrågade svarar att de inte vet om de spelat hos en sida med svensk licens eller inte.

  • Av de tillfrågade uppgav 31% att de spelat om pengar någon gång under den senaste veckan, samtidigt som 13% uppger att de spelat någon gång under den senaste månaden. Därmed landar totalen på 44% som spelat om pengar den senaste månaden.
  • Antalet män som spelat både den senaste veckan och den senaste månaden skiljer sig relativt märkbart från genomsnittet, då dessa siffror istället ligger på 39% (vecka) och 50% (månad). Allra mest skiljer sig dock åldersgruppen 45-60 år (oavsett kön). Här ligger veckoprocenten på 43% och månadsprocenten på hela 58%.
  • Av de som uppgav att de spelade för 12 månader eller längre sedan, menade 3 av 10 att anledningen till att de inte spelar är för att de aldrig vinner. Bland kvinnor låg denna siffra på nästan 4 av 10.
  • 18% av de tillfrågade menade att de inte spelar för att de har lågt förtroende för den nuvarande spelmarknaden – men sett till endast kvinnor låg siffran ännu högre, då 23% av kvinnorna har lågt förtroende för dagens spelmarknad. 18% av de intervjuade uppgav även att anledningen till att de inte spelade längre var för att de helt enkelt tröttnat på spel. Här var det istället männen som stod för den stora differensen från genomsnittet – med en siffra om 23%.

Den största anledningen till att man spelar verkar överlägset vara för nöjets och underhållningens skull. Det har nämligen hela 62% av de tillfrågade svarat. Den näst största och tredje största anledningen till varför man spelar om pengar är ’För att vinna stort’ och ’Sannolikheten att vinna’, vilka får 31% respektive 30%.

Även om antalet spelare har minskat totalt sett, så har spelfrekvensen ökat de sista åren, vilket tyder på att det inte finns någon större anledning till oro för spelbolagen. Sett till antalet nya casinon som lanserats under årets gång, verkar det onekligen som att spelbolagen är inne på ungefär samma spår. 2020 kommer nog därmed att bli ett gott år för de olika aktörerna på den svenska spelmarknaden.

Se hela undersökningen här.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons