Kontakta oss

NOTISER

Södertäljes tingsrätt struntar i att utreda orsaken till arbetsplatsolyckan – friar cheferna istället

Publicerat

den

sodertaljetingsratt
SÖDERTÄLJE | Elektrikern klämdes ihjäl under 2010 när hans skylift fastnade i transportbanan på Scanias verkstad. Åklagaren kräver att hans arbetsgivare och Scania får betala två miljoner var i företagsbot. Dessutom att fyra chefer ställs till svars för sin oaktsamhet. Idag frias cheferna efter en mycket bristfällig och partisk dom i Södertäljes tingsrätt.

Olyckan hände i en av Scanias verkstäder där elektrikern, som var anställd hos dotterföretaget Dynamate Industrials Services, höll på att dra kablar uppe under taket. Han arbetade från en skylift. I verkstadstaket fanns en transportbana för bildelar. Skyliften fastnade i den och drogs mot en balk. Elektrikern klämdes ihjäl mellan skyliften och balken.

Tingsrätten utreder inte orsakerna till arbetsplatsolyckan – friar istället
Ingen av de fyra åtalade cheferna hade ansvar för dödsolyckan på Scania, anser tingsrätten skriver tidningen Arbetsskydd. Åklagaren underkänner domen fullständigt. Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg anser att fyra chefer på olika sätt alla hade ansvar för att olyckan kunde hända. Men det gör inte Södertälje tingsrätt. Det ovanliga med domen är att olycksorsaken inte alls diskuteras. Det brukar alltid finns något slags analys som förklarar hur olyckan kunde ske. I de övriga av de senaste fem årens tolv friande domar efter dödsolyckor läggs oftast skulden på de förolyckade. Det vanligaste är att de anses ha brutit mot sina instruktioner. I några fall har domstolarna förklarat olyckorna med bristfälliga konstruktioner. Även i de fall där domstolen inte slår fast vad olyckan har berott på, redovisas en eller flera tänkbara orsaker. Så har inte Södertälje tingsrätt gjort. Domstolen redovisar endast en strikt juridisk bedömning av de åtalade chefernas ansvar och hur de har levt upp till det. Tingsrätten kommer fram till att avdelningschefen på företaget där elektrikern var anställd inte hade arbetsmiljöansvar.

Åklagaren har överklagat domen
Åklagare Lotten Loberg har överklagat domen till hovrätten skriver tidningen Arbetsskydd. Hon konstaterar först att de ansvariga borde ha stängt av transportbanan när kabeln skulle dras. Då hade arbetsmiljölagens krav på att arbetet kunde göras på ett säkert sätt varit uppfyllda. Att tingsrätten inte har analyserat hur arbetsolyckan kunde ske är förvånansvärt, skriver hon i överklagandet. Hon håller fast vid att de fyra åtalade cheferna på olika sätt har bidragit till att dödsolyckan kunde inträffa. Även om de skulle frias i nästa instans, vidhåller hon att de bägge företagen ska betala två miljoner kronor var i företagsbot för arbetsmiljöbrotten.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se