Kontakta oss

NOTISER

Stereotyper och ensidig bild av muslimer i gammelmedia

Publicerat

den

muslimerisvenskmediaINRIKES | Nästan alla nyheter om muslimer i svenska medier under en sju veckors period i slutet av förra året handlade om våld, hot eller islamofobi, visar en ny studie som gjorts på uppdrag av Diskrimineringsmannen (DO).

När och i vilka sammanhang förekommer muslimer i svensk nyhetsrapportering? Vilka är det som får representera dem i medierna? Det är några av de frågor som Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, försökt besvara genom en så kallad medieanalys på uppdrag av DO.

Studien består av två delar. Första delen består av en analys av tidningsartiklar och radio-och tv-nyheter från en sju veckor lång period i oktober – november 2014. Den andra delen är en analys som bygger på intervjuer med redaktörer på några av de undersökta medierna.

Analysen visar bland annat att nästan alla nyheter handlade om eller relaterade till våld, hot, islamofobi eller spänningar i samhället. Den negativa bilden av muslimer blev extra stark i brist på andra berättelser.

Studien, ”Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering”, visar också att det är lite som har förändrats i relation till liknande studier som gjordes i Sverige för nästan 20 år sedan.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se