Kontakta oss

UTRIKES

Unga finlandssvenskar vågar inte prata svenska offentligt: ”Man kan få på käften”

Publicerat

den

FINLAND| Rasismen mot finlandssvenskar i Finland gör att unga finlandssvenskar inte längre vågar tala sitt modersmål offentligt. Det framkom under ett seminarium som anordnades av det finska justitieministeriet i veckan.

I Finland har det under den senaste tiden uppstått en stor oro över det hårdnande klimatet kring språkliga rättigheter. Minoriteter som samer, svenskar och ryssar tycker att Finlands politiker inte gör tillräckligt för att trygga de språkliga minoriteterna i landet. Detta framgår efter ett seminarium som justitieministeriet höll i i samband med att de redogjorde för hur språklagstiftningen tillämpas i praktiken.

Varje regeringsperiod ska regeringen rapportera till riksdagen om hur språkliga rättigheter efterlevs. I år ordnade det finska justitieministeriet så att allmänheten kunde ta del av den redogörelsen. Man fick in ungefär 2000 svar på den webbaserade enkäten man skickade ut, mycket fler än vad man hade väntat sig. De som svarat kom från flera olika språkliga minoriteter i Finland, och över hälften av dem som hade svarat var finlandssvenskar.

I en paneldiskussion där representanter från olika språkliga minoriteternas föreningar deltog uppdagades det en stor oro om utvecklingen i landet när det kommer till språkliga rättigheter. Det som enade deltagarna i debatten var faktum att det finns en allmän rädsla för att uttrycka sig med sitt eget språk, särskilt om man rör sig i storstäderna om kvällarna.

– Man kan få på käften om man talar svenska, säger Markus Österlund, sekreterare på Svenska Finlands Folkting.

Källa: Yle.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se