Kontakta oss

NOTISER

Överklassen jublar: Hundratals miljoner till skatteparadis – Riskkapitalisterna betalar inte en krona i bolagsskatt

Publicerat

den

attendo
MARKNADSEKONOMIN
| IK Invests dotterbolag, Attendo Individ och familj AB har de senaste åren storsatsat på asylboenden. Verksamheten har visat sig vara lönsam. De senaste tre åren har bolaget gjort en vinst på 200 miljoner kronor. Trots det har man inte betalat en krona i bolagsskatt.

Attendos vinster går inte in i verksamheten utan används för att betala räntor på lånen som finansierar ägarbyten, säger Skatteverket. Bolaget gör en ”skatteteknisk” handling som i folkmun kallas för skattesmitning.

Flyttar välfärdspengarna till skatteparadis

Förra året omsatte Attendo Individ och familj AB drygt en halv miljard kronor och gjorde en vinst på 69 miljoner kronor. Trots det betalade de inte en krona i bolagsskatt. Bakgrunden till att man kan smita undan samhällsansvar på skattebetalarnas dubbla bekostnad är för att vinsten lämnas som koncernbidrag till moderbolaget Attendo Sverige AB, vars slutliga ägare, sex mellanbolag bort, är en riskkapitalfond i skatteparadiset Jersey.

Och eftersom vinsten skickats vidare uppåt i ägarhierarkin kan Attendo Individ och familj AB i årsredovisningen redovisa ett nollresultat eller till och med förlust trots att en rad miljonärer blir rikare oavsett vad.

I juni kom Företagsskattekommitténs betänkande till regeringen med två förslag för att begränsa möjligheten att göra ränteavdrag även på externa lån. Mycket mer än så har inte hänt för att sätta stopp för riskkapitalistiska plundringen av välfärden. Från borgerligt håll har det varit tyst om skattesmitningen. Borgerliga och liberala debattörer och aktivister har däremot krävt att marknadsekonomin ska ges än friare tyglar och riskkapitalister ska kunna gynnas än mer. Från vänsterhåll har man sedan tidigare krävt ett förbud mot vinster i välfärden. Redan i augusti förra året krävde Vänsterpartiets ordförande, Jonas Sjöstedt ett förbud mot vinstjakter på asylboendena.

– Idag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden. Inte sällan handlar det om oseriösa aktörer som hyr ut direkt dåliga lokaler till Migrationsverket. När flyktingar kommer till Sverige ska de få den hjälp och stöd de behöver och det ska finnas anständiga bostäder. Det är människor i en svår situation som inte ska utnyttjas för privata vinstintressen, sade Jonas Sjöstedt i ett utspel den 17 augusti förra året. Sverigedemokraterna förordar som vanligt att det är invandringens fel. Vilket visar sig stämma dåligt överens med verkligheten då Attendo Individ och familj AB även bedriver stödboenden, familjehemsverksamhet och öppenvård för exempelvis missbrukare. För övrigt har Sverigedemokraterna sedan länge deklarerat att man precis som Centerpartiet och övriga Alliansen stödjer vinster i välfärden.

Moderbolagets verksamhet sträcker sig dessutom långt över verksamheten som Attendo Individ och familj AB bedriver. Exempelvis verksamhet inom äldrevården. Verksamheten inom äldrevården har även den mött stark kritik. Mycket tyder på att de villkor som äldre och sjuka tvingas genomlida även praktiseras på övrig verksamhet.

Bakgrunden till varför riskkapitalister som IK Invest ens kan göra de vinster de gör på skattebetalarnas bekostnad ligger i hur systemet är format i sin helhet. Offentliga upphandlingar utnyttjas där priset för skattebetalarna blir att billigast upphandling vinner. Då verksamheten är vinstdrivande innebär det att välfärdstanken ersätts med profithunger. Vilket leder till nedskärningar och besparingar för vanligt folk samtidigt ägarna fortsätter tjäna miljarder på skattepengar avsedda för folkets gemensamma välfärd.

Fakta om IK Invest och Attendo

Attendo Care är ett bolag under Industri Kapital AB:s verksamhet. IK ägs av Björn Savén. Savén nämns ofta som Sveriges första riskkapitalist. Hans kontakt med finanseliten är väldokumenterad. Bland annat har han varit ledamot i styrelsen för Nordea som är en del av bankalliansen Inter-Alpha gruppen. En bankallians med tydliga kopplingar till den omtalade Bilderbergergruppen. En grupp som benämns som en av världens mest mäktiga grupper som varje år samlar omkring 120-140 av världens mest inflytelserika kapitalister till hemliga samtal och möten bakom stängda dörrar. Inflytelserika svenskar som har deltagit i Bilderbergergruppens möten är bland annat, Marcus och Jacob Wallenberg, Maud Olofsson, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Olof Palme, Carl Bildt, Mona Sahlin och nuvarande statsminister Stefan Lövén.

Björn Savén sitter även med i Handelshögskolans i Stockholms Advisory Board som ledamot. Handelshögskolans Advisory Board har under lång tid handplockat elever som man menar har en bra bakgrund för en givande karriär. Antingen till näringslivet eller rent politiska uppdrag. Stockholmsskolan har även beskrivits som en maktfaktor över den ekonomiska politiken rent nationellt men också internationellt. På Wikipedia kan man läsa följande;

”Stockholmsskolan har likheter med dagens tankesmedjor, till exempel Brookings Institution och RAND Corporation i USA samt Agora och Timbro i Sverige, men skiljer sig också från dem på avgörande punkter. Skolan var en lös sammanslutning av framstående professorer och intellektuella med liknande, men inte identiska, politiska uppfattningar, och saknade fast organisation. Stockholmsskolan kom att få stort inflytande på Sveriges och även andra länders ekonomiska politik under efterkrigstiden.”

Enligt tidningen Dagens Arena tog förre statsminister Fredrik Reinfeldt med Savén vid internationella toppmöten som representant för Svenskt Näringsliv. Något som kan ha utnyttjats rent politiskt av Björn Savén då denne sedan länge bedrivit en lobbyverksamhet mot EU:s finansdirektiv och kemikalielagstiftning.

Under åren 2005-2009 avsatte Industri Kapital 3,4 miljarder kronor till vinstdelning. Skatteverket inledde en undersökning efter att bolaget inte hade betalat någon skatt på vinstdelningen. Björn Savéns ersättningar från riskkapitalbolaget IK Investment hamnade i hans privata bolag på Brittiska Jungfruöarna. Totalt rörde det sig om 934 miljoner i skatt som Sveriges första rikskapitalist struntade i att betala. Vilket var i sin ordning enligt svenska staten.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se