NOTISER

Wikipedia censurerade bort ordet “Kjöllra”

YTTRANDEFRIHET| När någon skapade en sida för ordet “Kjöllra” på Wikipedia tidigare blev det genast snävt i högerns åsiktskorridor. Det webbaserade uppslagsverket valde att reagera med censur.

Ordet “kjöllra” har sedan några år tillbaka blivit vanligt förekommande på sociala medier, framförallt i politiska debatter. För att sprida kännedom om ordets betydelse och ursprung valde någon att publicera “kjöllra” på uppslagsverket Wikipedias hemsida. Där tog det inte lång tid förrän åsiktskorridorens dörrar slog igen och “Kjöllras” egen Wikipedia-sida togs bort.

“Förvrider, misstolkar eller felkopplar fakta”

Det var den 20 mars som någon eller några försökte sprida kunskap om “Kjöllra” genom att publicera en neutral beskrivning av ordets betydelse på Wikipedia.

I beskrivningen kunde man bland annat läsa att ordet används när offentliga röster i samhällsdebatten “förvrider, misstolkar eller felkopplar fakta vilket bidrar till undermåliga texter” samt att ordet är uppkallat efter den svenska liberala högerjournalisten Hanne Kjöller.

Hanne Kjöller har bland annat blivit uppmärksammad för att ha spridit rena lögner och felaktigheter om Stockholmsförorten Husby och blandat ihop förorten med en travhäst [1]. I samband med att hennes granskande bok, “En halv sanning är också en lögn” JK-anmäldes Hanne Kjöller för att ha ljugit om människor i boken [2]. Kjöller ska även ha farit med osanning gällande en våldtäktsdom [3].

Varför Wikipedia tog bort den aktuella texten är för närvarande okänt. Mycket tyder däremot på att högercensuren slog till som vanligt.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

To Top