Kontakta oss

KRÖNIKA

”Arbetarregeringen” hugger jobbare i ryggen

Publicerat

den

KRÖNIKA Vi har en socialdemokratisk regering. Sossarna byggde sin tidigare totala hegemoni i den svenska politiken på arbetarrörelsens organisationer och kanske framförallt Landsorganisationen, LO. När Saltsjöbadsavtalet undertecknades sålde den svenska arbetarrörelsen ut sin strejkrätt och förband sig att enbart vidta fackliga stridsåtgärder vid avtalsrörelserna där kollektivavtalen omförhandlas. Detta kallas populärt för fredsplikt.

De enda som inte sålde ut sin strejkrätt var de som i folkmun kallas Syndikalisterna, Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC).

En av SAC:s lokala driftsektioner finns på Systembolaget på Gullmarsplan i Stockholm. Där har SAC:s medlemmar och skyddsombudet fått igenom ökad bevakning av butiken för att garantera de anställdas säkerhet. Man har också genomfört ett antal kortare strejker för att uppmärksamma osäkra anställningar på företaget. Som svar på detta har Systembolaget tagit in konsulter från Starck & Partner – som fått till uppgift att kartlägga de fackligt aktiva i syfte att ge arbetsköparen möjlighet att säga upp dem.

”Det står svart på vitt i konsulternas papper att deras dolda uppdrag är att kartlägga de fackligt aktiva och mig som skyddsombud. Det står ’arbetsmiljöombudet är också syndikalist’ och att syftet är att ’bygga saklig grund’ för att ’skilja från tjänst’”, säger skyddsombudet Jarl Keber i ett uttalande på SAC:s hemsida.

Det som sker på Systembolaget sker inte i ett vakuum. Samtidigt ger sig den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson in i den pågående fackliga konflikten som Hamn4:an driver i Göteborgs hamn. Regeringen presenterade i slutet av maj ett nytt utredningsdirektiv för att utreda de fackliga organisationernas möjligheter att vidta stridsåtgärder. Detta är möjligheter som alltså redan är grovt beskurna för LO-förbunden, TCO och Saco.

Systembolaget är ett statligt företag. Det innebär att staten och i förlängningen regeringen, har möjlighet att påverka hur företaget styrs. Det innebär att S-regeringen har möjlighet att se till att Systembolaget inte tar in konsulter som kartlägger fackligt aktiva eller som innehar osäkra anställningar. Den innebär dessutom att regeringen inte skulle behöva inleda en utredning om hur fackliga stridsåtgärder skulle kunna begränsas. Detta är dessvärre inget som vår så kallade arbetarregering har intresse av.

Läsaren bör uppmärksammas på att skribenten är medlem i SAC Syndikalisterna.

 

Jonas Lundgren
jonas.lundgren@aktuelltfokus.se