Kontakta oss

NOTISER

Deltidsjobb är en klassfråga

Publicerat

den

USKa
KLASSAMHÄLLET | Betydligt fler arbetare än tjänstemän arbetar deltid. Och medan deltid är påtvingat för arbetarna jobbar tjänstemän oftast deltid därför att de själva vill det. Av samtliga de 4,1 miljonerna anställda i Sverige arbetar 26 procent deltid. Men bakom den siffran finns stora skillnader beroende på klass, kön och yrke, visar en rapport från LO som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar, skriver tidningen Arbetet.

Bland arbetare är 33 procent deltidsanställda. Men medan mansdominerade förbund som Elektrikerna, Målarna, Pappers och Byggnads knappt har några deltidsarbetande medlemmar är 69 procent av arbetarna i detaljhandeln Deltidsanställda. Inom vård och omsorg jobbar 58 procent av arbetarna på deltid.

Bland tjänstemän arbetar bara 21 procent på deltid: 30 procent av de kvinnliga tjänstemännen och 11 procent av de manliga. Och medan andelen deltidsarbetande bland arbetare i många år har legat stilla på en hög nivå, trots alla ansträngningar att skapa heltidsjobb, har deltidsarbete bland tjänstemän minskat.

Intressant nog har deltidsarbete bland män i arbetaryrken till och med ökat de senaste åren. Klassklyftan är i själva verket djupare än siffrorna ovan antyder. Det främsta skälet till deltidsarbete bland arbetare är nämligen att heltidsarbete saknas.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons