Kontakta oss

NOTISER

Är betting online säkert i Sverige?

Publicerat

den

Den kommersiella spelmarknaden online har genomgått en rad förändringar de senaste åren. Övergången till en reglerad spelmarknad i början av 2019 är den mest betydande. En relevant fråga till följd av skiftet är om den nya spellagen gjort det säkrare med spel om pengar i Sverige.

Den nya spellagen förstärkte säkerheten

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft som i praktiken innebar att den svenska staten släppte på sitt spelmonopol och istället öppnade upp för en reglerad spelmarknad. Före 2019 fanns det enbart ett fåtal svenska aktörer som tillhandahöll spel på exempelvis odds, som oddset svenska spel, men det fanns fortfarande en stor mängd utländska alternativ online.

Utbredningen av spel på odds och casino online hos spelbolag utanför den svenska marknaden var en av de främsta anledningarna till att den nya spellagen infördes. Regeringen ville kanalisera svenskarnas spelande till den svenska marknaden och öppnade därför upp för en reglerad marknad där spelbolag kan vara verksamma efter att ha erhållit en spellicens.

I en slutrapport publicerad av Statskontoret – som har haft i uppdrag att utvärdera omregleringen – i slutet av mars 2022, slår myndigheten fast att kanaliseringen varit framgångsrik och att konsumentskyddet därmed stärkts.

Frågan om spel om pengar i Sverige är säkert eller inte kräver ett svar som är relativt, men Statskontoret fastslår att spelmarknaden är säkrare i dag än vad den var 2018.

Föreslagna åtgärder för starkare konsumentskydd

Trots framgångarna som omregleringen har lett till, föreslog regeringen nyligen nya åtgärder för att göra marknaden tryggare och stärka konsumentskyddet ytterligare. I propositionen lyfter regeringen bland annat fram åtgärder för att stänga ute olicensierat spel. Detta genom exempelvis krav på tillstånd för programvara, förbud mot att uppmuntra olovligt spel om pengar och fler restriktioner för att stävja reklam för olicensierat spel.

Övriga förslag i propositionen inkluderar bland annat åtgärder för att minska den potentiella skadeverkningarna av spel.

Den svenska spelmarknaden har redan många lagar på plats för att hjälpa spelare som riskerar att utveckla skadliga spelvanor, som exempelvis spelbolagens omsorgsplikt. Spelsajter är också skyldiga att tillhandahålla verktyg, som självavstängningsregistret Spelpaus, åt spelarna.

Matchfixning ett problem

I jämförelse med många andra spelmarknader får den svenska anses vara förhållandevis säker, men det finns fortfarande vissa risker med spel online – och inte enbart för konsumenter.

Spelbolag måste vara vaksamma på sådant som penningtvätt och finansiering av olagliga verksamheter med hjälp av spelkonton. På sportfronten och bettingmarknaden måste de också hålla utkik efter tecken på matchfixning. Det sistnämnda är ett återkommande problem för stora idrotter som fotboll, men har också visat sig vara en risk inom nyare tävlingsformer, som exempelvis e-sport.

I regel är matchfixning dock inte någonting som äventyrar säkerheten för den enskilda spelare på bettingmarknaden.

Fortsätt läsa
Annons