Kontakta oss

NOTISER

Regeringen vill stärka tryggheten på spelmarknaden

Publicerat

den

Sveriges kommersiella spelmarknad har mycket strängare riktlinjer kring spelansvar och trygghet än många andra marknader. Trots det har regeringen nu förslagit nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet ytterligare. Åtgärderna är också till för en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Proposition om åtgärder

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft som innebar att den svenska staten släppte på sitt spelmonopol och öppnade upp för en reglerad spelmarknad. Det har lett till att konsumenter numera kan göra sådant som att spela casino utan att registrera sig, med hjälp av BankID, även hos aktörer som inte styrs av staten.

För att spelbolag ska tillåtas vara verksamma i Sverige måste de dock erhålla en svensk spellicens av Spelinspektionen och följa svenska lagar. Dessa lagar inkluderar sådant omsorgsplikt och är till stor del till för att motverka problematiska spelvanor hos konsumenter.

Reglerna som är på plats på den svenska marknaden är mycket striktare än på många andra håll, men regeringen vill trots det ha fler riktlinjer på plats och föreslår nu en förstärkt spelreglering med ytterligare åtgärder.

”Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad”, skrev regeringskansliet när propositionen presenterades den 17 maj.

De föreslagna åtgärderna

Flera av regeringens föreslagna åtgärder handlar om att stävja spel hos olicensierade aktörer. Den svenska staten och Spelinspektionen arbetar aktivt för att kanalisera svenskarnas spelande till den svenska marknaden, men eftersom det är fullt lagligt för konsumenter att vända sig till olicensierade aktörer väljer ett betydande antal spelare olicensierade alternativ.

Några av de presenterade åtgärderna för att stänga ute olicensierat spel från den svenska marknaden inkluderar ett krav på tillstånd för viss spelprogramvara, förbud mot att uppmuntra till olovligt spel och ett striktare reklamförbud för olicensierat spel.

Att stänga ute olicensierat spel är en aspekt i försöket att stärka konsumentskyddet, men det presenteras också åtgärder som riktar sig till licensierade aktörer.

Flera förslag för att minska skadeverkningarna vid spel om pengar återfinns i propositionen. Bland dessa hittar vi nya riktlinjer kring måttfullheten som marknadsföring av spel måste uppfylla samt möjligheten att ingripa med avgift när spelbolag skickar viss direkt reklam till konsumenter.

Regeringen vill också införa en ny lag med uppgiftsskyldighet för spelbolag med licens och tillstånd i Sverige och införa en större flexibilitet att meddela undantag för tekniska krav. De vill också att en utgången licens ska vara giltig under prövningen av en förnyelseansökan samt anpassade bonusriktlinjer för licenshavare som endast tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål.

Fortsätt läsa
Annons