Kontakta oss

NOTISER

Elev glömdes bort – Skolinspektionen mycket kritisk

Publicerat

den

3419246_2048_1152
INRIKES | I slutet av 2013 tog Skolinspektionen emot en anmälan avseende en grundskoleelev i Söderköpings kommun. I anmälan framgår det att Söderköpings kommun, huvudman till den aktuella skolan inte har följt bestämmelserna angående elevens rätt till särskilt stöd. Inte heller bestämmelserna för att motverka kränkande behandling har följts.

Anmälaren har bland annat uppgett att eleven har ”glömts bort” i början av terminen och att rektorn inte har sett till att utreda elevens behov av särskilt stöd tillräckligt snabbt eller utförligt. Utredningen ska bestå av bland annat en kartläggning av elevens svårigheter och skolsituation. Denna utredning ska sedan ligga till grund för ett åtgärdsprogram. I Skolinspektionens utredning framgår att skolan hade kännedom om elevens stödbehov när denne började på skolan. Men rektorn valde att inte sätta in stöd, skolans ekonomi gick före.

Skolinspektionen bedömer nu att Söderköpings kommun inte har följt bestämmelserna om elevens rätt till särskilt stöd eftersom de inte utrett dennes behov ordentligt. Senast den sista augusti ska Söderköpings kommun vidta åtgärder så att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se