Kontakta oss

INRIKES

Före detta Moderattopp tar över IS-skola

Publicerat

den

Faksimil youtube

INRIKES Den muslimska friskolan, Römosseskolan i Göteborg tar över Vetenskapsskolan gamla lokaler. Vetenskapsskolan blev av med sina tillstånd efter att de hade kopplingar till IS.

Friskolan Römosseskolan som drivs av den före detta moderattoppen Abdirizak Waberi tar nu över Safirskolans (tidigare Vetenskapsskolans) gamla lokaler. Römosseskolan kommer expandera och inleda de nya utbildningarna efter sommaren. Vetenskapsskolan har upphört med sin utbildning efter att det har framkommit kopplingar till IS.

Römosseskolan har inte fått något nytt tillstånd att ta över Vetenskapsskolans lokaler utan har haft ett äldre tillstånd från 2015 kvar som de valt att utnyttja. Skolinspektionens tillstånd är tidsbegränsat till läsåret 2017/2018 men skrivit på ett sätt så Römosseskolan tolkat det som en riktlinje istället för ett krav.

Skolinspektionen kan inte dra tillbaka det gamla tillståndet.

– Eftersom det inte framgick av besluten att tillståndet därefter förfaller har vi inte ansett att vi kunnat hindra huvudmän från att starta skolor även efter den villkorade perioden. Det finns ingen laglig möjlighet att dra tillbaka tillstånden för att huvudmannen inte hunnit etablera skolan under den villkorade perioden, säger Fredrika Brickman, enhetschef på Skolinspektionen till GT.

Römosseskolan som tar över är också ökänd då den bland annat haft obligatoriska bönestunder, könsuppdelad undervisning som stängt ute menstruerande kvinnor från utbildningen.

Römosseskolan drivs av moderaten Abdirizak Waberi. Han har tidigare suttit i stadsdelsnämnden Lärjedalen och i riksdagen under mandatperioden 2010-2014. 2006 intervjuades Waberi av tidningen Ottar där han hade flera kontroversiella uttalanden. Enligt Waberi får en man ha fyra fruar och slå sin fru om hon varit otrogen. Han påstod också att kvinnor som inte följer strikta klädkoder skapar en oro i samhället.

Skolpengar gick till IS
Aktuellt Fokus har tidigare rapporterat om Vetenskapsskolan. Skolan har anställt minst fyra IS-återvändare som personal. När skolan konfronterades med uppgifterna påstod de att det räckte med utdrag ur belastningsregistret och det då inte var några problem då ingen av deras anställda var dömda för terrorbrott.

Vetenskapsskolans tidigare VD var Abdel Nasser El Nadi. Han var en av alla de imamer som Säpo satte i förvar och klassade som ett hot mot rikets säkerhet. Enligt Säpo har han en ledande roll i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige och en delförklaring till att många från Göteborg valde att ansluta sig till IS.

El Nadi kunde inte utvisas till sitt hemland på grund av hotbilden mot honom och blev slutligen släppt av Säpo. I november 2019 blev han spårlöst försvunnen men misstänkts ha flytt utomlands.

Före Vetenskapsskolan stoppades hade de tagit emot 275 miljoner kronor i skolpeng. Mångmiljonbelopp ska ha skickats utomlands till bland annat Malta och Saudiarabien. I Saudiarabien ska syftet med pengarna vara att öppna en bankverksamhet. Säpo valde att frysa El Nadis tillgångar då han misstänktes sponsra terrorverksamhet.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se