Kontakta oss

INRIKES

EU låter kapitalism bli svaret på miljöproblem

Publicerat

den

greencapitalismEU| Att det kapitalistiska systemet är roten till alla miljöproblem är en självklarhet. För EU är det dock enklast att helt enkelt skapa nya direktiv för den kapitalistiska verksamheten istället för att avskaffa den.

Från och med Januari 2016 kommer nya upphandslingsdirektiv gälla i Sverige, uppger forskning.se. Direktiven kommer direkt från EU och är skrivna i syfte att gynna en mer ”miljövänlig offentlig upphandling”. I Sverige har den offentliga upphandlingen länge kretsat kring antingen ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud.” Med andra ord, kapitalism.

Kapitalismens ekonomiska orakel tenderar att ha överseende med miljöförstöring och liknande förändringar orsakade av företag. Anledningen till att man har det beror på att man räknar det som en ”externalitet”, vilket i sin tur betyder att offentligheten får betala för summan. På så vis får folket, som drabbas av miljöförstöringen, betala medan kapitalisterna kommer undan.

Enligt Forskning.se är det numera slut på denna ”lägsta prisets diktatur”, vilket kan sägas vara välkommet, men är det slutet på kapitalismen? Trots det gedigna talet om att ”social hänsyn” plötsligt blivit viktigare för kapitalisterna är det oklart från forskning.ses rapportering om kommunismen har kommit.

Sofia Lundberg, docent i Nationalekomoni vid Umeå universitet visar dock prov på att använda kapitalismens språk när hon pratar om ”effektivitet”.

– Men för att veta om det är effektivt måste en jämförelse göras med antingen till exempel måleffektivitet eller kostnadseffektivitet. Det förra syftar till förmågan att leda till att samhällets miljökvalitetsmål nås, det senare till att nå målet till lägsta möjliga kostnad för samhället. Ett styrmedel som är måleffektivt behöver inte vara kostnadseffektivt, och vice versa.

Men vad mer? Det verkar som om denna gröna kapitalism som EU förespråkar bara är små bamseplåster på såren: ”Kraven i en upphandling kan undvikas genom att inte delta i upphandlingen.”

Vad är då meningen med EUs nya direktiv? Är det att man vill försöka framstå kapitalismen som en kapitalism med ett mänskligt ansikte, eller har man helt enkelt insett att kapitalismen håller på att äta upp sig självt? Oavsett vad EU har fått för sig finns det bara en väg för en mer miljövänlig framtid, och det är en framtid utan kapitalismen.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se