Kontakta oss

INRIKES

FI: Inför Chicagomodellen mot gängvåldet

Publicerat

den

DEBATT Senaste veckan har dödsskjutningarna återigen eskalerat i Sverige. Malmö drabbades nyligen av en av de värsta dödskjutningarna på 30 år. Tre personer dog och tre skadades i skjutningen. I Stockholm var det inte längesedan flera personer skadades efter skottlossning i Tensta.

Unga killar med vapen skjuter varandra utanför matbutiker och på restauranger mitt framför barn och familjer. Föräldrar, syskon och vänner sörjer sina döda söner och bröder och boenden lever i oro över hämndaktioner och fortsatt skjutande. Samtidigt pågår en kapprustning mellan de etablerade politiska partierna om hårdare tag. Men faktum är att det inte finns något som helst belägg för att det är metoder som fungerar.

Vi menar att det krävs nya metoder för att sätt sätta stopp för dödskjutningar och gängkriminalitet på allvar. Vi är trötta på debatten om trygghet och hårdare tag som inte presenterar några lösningar. Feministiskt initiativ i Stockholm vill införa Chicagomodellen (GVI) gängvåldsintervention för att få stopp på våldet. Metoden har drastiskt minskat antalet skjutningar i flera amerikanska städer och har bevisbar effekt. Det Brottsförebyggande rådet (Brå) är de som har studerat modellen och säger att det finns evidens för att den skulle kunna fungera även med svenska mått. I metoden ingår bland annat att låta mammor och andra anhöriga som drabbats av kriminalitet få en nyckelroll. Kriminella personer kallas till möten, exempelvis när de fått villkorlig frigivning från fängelset eller dömts till skyddstillsyn. Utöver polisen finns företrädare för kommunen och Kriminalvården med, liksom anhöriga till drabbade – såsom mammor. Det kan vara både någon som har en son som har blivit mördad eller en mamma som har en son som fått ett långt fängelsestraff.

I korthet bygger metoden på tre antaganden:

• Ett fåtal personer står för det grova våldet men alla som ingår i personens liv, som bor i de drabbade områdena eller är anhöriga till offren lider både fysiskt och psykiskt av det.

• De flesta vill lämna gänglivet bakom sig om de får hjälp med att bygga upp ett nytt liv med stöd från omgivningen.

• Polis, socialtjänst, föräldrar och anhöriga och företrädare för lokala föreningar måste tillsammans sätta press på den individ som utövar våld och samtidigt erbjuda snabb och omfattande hjälp för att börja ett nytt liv. Budskapet från samhället blir därigenom kraftfullt: att utöva våld är oacceptabelt, men för den som vill lämna ett destruktivt liv i kriminalitet ska hjälpen komma snabbt. Det handlar om att få individen att se hur våldet drabbar andra i personens närhet.

De senaste årens skjutningar i Stockholm och övriga Sverige har skapat ett akut behov av nya lösningar mot våldet. Feministiskt Initiativ har tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten satsat både på förebyggande arbete genom till exempel fler fältassistenter och ökade resurser till socialtjänsten, fler synliga vakter tillsammans med nattvandrande mammor. Men det behöver göra mycket mer.

När våldet och otryggheten ökar drabbar det hela områden, inte minst barnen. Fi Stockholm vill både införa metoden GVI och fortsätta med våldsförebyggande arbete i skolan, satsa på socialtjänsten och stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Det måste vara slut på kortsiktiga lösningar och hård retorik. Vi måste våga testa nya metoder och samtidigt börja tala om kön och maskulinitetsnormer. Annars kommer vi aldrig skapa förändring på allvar.

I början av året minskade skjutningarna i Stockholm tack vare effektiva insatser från polisen och andra trygghetsåtgärder. Vi måste göra allt i vår makt för att det ska fortsätta vara så. I det arbetet tror vi att mammorna har en viktig roll att fylla.

Anna Rantala Bonnier – Gruppledare för Feministiskt Initiativ i Stockholms stadshus
redaktionen@aktuelltfokus.se