Kontakta oss

INRIKES

FI: Vi vågar gå till val på att stärka tjejer

Publicerat

den

DEBATT I fyra år har vi gjort politik för att stärka tjejer i Stockholm. Och tjejer är den grupp vi kommer att fortsätta lyfta om vi får väljarnas förtroende att styra staden ytterligare fyra år. Varenda tjej i Stockholm ska ha makt över sitt eget liv, sin kropp och få skapa sin egen framtid. Vi vet att behovet är stort.

Till skillnad från alla andra partier vågar vi gå till val på att stärka tjejer i Stockholm. Tjejer mellan 13 och 15 år är den grupp vars psykiska ohälsa har ökat dramatisk de senaste 30 åren, enligt Folkhälsomyndigheten. Mer än hälften av alla tonårstjejer har uppgett att de har haft psykiska besvär, sömnsvårigheter och nedstämdhet minst en gång veckan. Tänkbara orsaker är till exempel brister i skolan och högt ställda krav på arbetsmarknaden, säger myndigheten. Detta tar vi på allvar. Medan övriga partier glömmer bort tjejer när valet närmar sig gör vi tvärtom. Vi ser problemen och vi lovar förändring.

Skolan är den vanligaste platsen för en tjej att bli utsatt för sexuella trakasserier på. I #Metoo uppropet Tystiklassen framträdde över 1 700 skolelever. Bilden som kom fram var fasansfullt; flickor som blir tafsade på, förväntas stå ut med att få sina kroppar kommenterade av både andra elever och vuxna i skolan. Det kom till och med fram berättelser om våldtäkter på skolan och förstaklassare som vittnade om ovälkomna kommentarer och beröring. Enligt organisationen Friends har var femte tjej blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan.

Därför måste arbetet mot sexuella trakasserier och sexualiserat våld börja tidigt, redan från förskolan. Feministiskt initiativ i Stockholm har satt igång ett omfattande arbete för att få in det våldspreventiva och genuspedagogiska arbetet i skolan redan från yngre åldrar. Barn ska växa upp fria från förväntningar och skadliga normer. Vi har också tredubblat stödet till stadens tjej- och kvinnojourer och omfördelat pengar till tjejer och hbtq-ungdomars organisering och mötesplatser.

När Fi kom in i Stockholms stadshus 2014 fanns det inte ens ett system för att räkna ut fördelningen av våra satsningar utifrån kön. Hur mycket satsar staden på flickor och respektive pojkars fritid till exempel? När staden började räkna på det visade det sig att tjejer och kvinnors livsvillkor, i allt från skolan till idrott- och fritidsintressen och föreningsliv hade nedprioriteras i förmån för killar och mäns. Det är inte bara ett räkneexempel, utan fakta som visar på hur snedvridet vår syn på kön är.

Nedprioriteringen av tjejer är bara ett i ledet av den tidigare politikens och politikers ovilja satsa feministiskt. Och det är tjejerna som får betala priset. Det ändrade Feministiskt initiativ på i Stockholm, något vi är mycket stolta över.

Vår politik går ut på att ingen tjej ska begränsas i sitt liv eller utsättas för våld för att upprätthålla familjens heder. Ingen tjej ska utsättas för sexuella trakasserier eller sexualiserat våld vare i sig i skolan, på fritidsgården eller på Stockholms gator. Ingen tjej ska behöva gå med ont i magen på grund av orimliga krav på och avsaknad av respekt för tjejers liv och vilja. Tjejer ska få kraft och mod att drömma stort, påverka samhället och bestämma fullt ut över sina kroppar. Det är det Stockholm vi vill skapa för unga tjejer. Vi vågar satsa på tjejer.

Därför vill vi:

● Förbättrad sexualundervisning och stärkta insatser för sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa

● Handlingsplan mot hedersvåld och förtryck på varje kommunal skola i Stockholm

● Feministisk stadsplanering för att skapa trygga centrum, gångstråk och cykelvägar

● Samarbete mellan skola och socialtjänst för att nå ut till unga med sex som självskadebeteende eller som har sex mot ersättning

● Gratis mensskydd till alla tjejer

● Våldspreventivt arbete på schemat på varje kommunal skola i Stockholm

● Diskrimineringsombud på varje skola som kan samla in vittnesmål om övergrepp och hantera skolans arbetsmiljö

● Mera pengar till tjejers fritid och föreningar

Lisa Palm, toppkandidat till kommunvalet i Stockholm
redaktionen@aktuelltfokus.se