Kontakta oss

INRIKES

Friskolornas riksförbund: ”Hoppas verkligen inte att det blir en offentlig debatt”

Publicerat

den

Foto: Baltic Development Forum

YTTRANDEFRIHET    Friskolornas riksförbund VD tillika M-politikern Ulla Hamilton ville kväva den fria debatten om hur skolorna fördelar sina skatteresurser. Det framgår av mail som Ulla Hamilton har skickat till skolhuvudmännens expertråd. Enligt Ulla Hamilton vore det förödande med öppna och fria debatter om den svenska skolan.

Tillsammans skulle forskarna, lärarna och skolledarna i Skolhuvudmännens expertråd lyfta goda exempel, o vi som ingick var forskare, lärare och skolledare. Mötena resulterade i flera diskussioner och analyser och efter det sista mötet skulle expertrådet sammanställa en rapport och skriva en offentlig debattartikel. Men då vinstdrivande skolor som finansieras med skattemedel inte skulle framställas på ett bra sätt utsattes expertrådet för påtryckningar och lobbyism av ägarna till skandalskolan Internationella Internationella Engelskka Skolan och VD:n för Friskolornas riksförbund, M-politikern Ulla Hamilton.

Ville inte ha offentlig debatt

På Twitter har professorn Andreas Fejes publicerat delar av mailväxlingen mellan expertrådet och Ulla Hamilton. I en kommentar skriver professorn: ”Ja, lobbying är ju vanligt. Men att till skillnad från att lobba mot politiker tycker jag det är anmärkningsvärt att man gör det mot forskare, lärare och skolledare.”. I mailväxlingen framgår det att Ulla Hamilton hon inte vill se någon offentlig debatt om friskolorna i Sverige. Enligt Hamilton skulle ingen tjäna på att friskolorna debatteras offentlig, i mailet skriver hon även att en offentlig debatt skulle undergräva hela arbetet.

”Hoppas verkligen inte att det blir en offentlig debatt. Det skulle ju undergräva hela arbetet. Det tjänar ingen på.”, skrev M-politikern Ulla Hamilton som är VD för Friskolornas riksförbund.

Faksimil Twitter

IES ville fokusera på utomeuropeisk invandring

I mailväxlingen framgår det även att skandalomsusade Internationella Engelska Skolan (IES), och dess ägare Hans och Barbara Bergström, aktivt försökte påverka expertrådets slutrapport. I slutrapporten kom expertrådet bland annat fram till att lärarnas roll i skolan måste stärkas och att resurserna måste fördelas betydligt klokare än idag. Samt att kopplingen till forskningen måste stärkas inom skolan då skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund. Något som IES motsatte med motiveringen att Sverige har haft extrem stor utomeuropeisk invandring och svag utbildning av lärare.

”Jag har från starten av arbetet försökt få Expertrådet att fokusera på dessa frågor, men mött liten förståelse.”, skrev IES representant Robert Clark, rektor Internationella Engelska Skolan i Enskede.

Magnus Karlsson
redaktionen@aktuelltfokus.se