Kontakta oss

INRIKES

Göran Hägglund ångrar privatiseringen av apoteken

Publicerat

den

INRIKES Den senaste tiden har det uppstått två olika kriser inom vården på grund av materialbrist. Materialbristen kan spåras till privatiseringen av apoteken. Nu ångrar Göran Hägglund privatiseringen.

På bara några månader har det uppstått flera problem kopplade till materialbrist inom vården. Före Coronakrisen var det leverantören Apotekstjänst AB som inte klarade av att leverera det som de lovat. Materialbristen hösten 2019 ledde till att hundratals operationer fick ställas in och det blev stabsläge i tre av de fem drabbade regionerna.

Problemet med leverantörerna av sjukvårdsmaterial har också återuppstått i samband med Coronakrisen. Leverantörerna har chockhöjt priserna på sjukvårdsmaterialet för att öka vinsterna under Coronakrisen.

Anledningen till att privata aktörer tog över materialhanteringen vilket lett till materialbrist är för att 2009 valde den dåvarande Alliansregeringen på initiativ av dåvarande socialministern Göran Hägglund(KD) att privatisera apoteken. I samband med privatiseringen avskaffades alla beredskapslager med sjukhusmaterial. Hägglund påstod att marknaden skulle sköta beredskapslagerna men de nya företagen var inte intresserade av att lager som skulle kosta och enbart användas vid kriser.

Privatiseringsbeslutet har fått kritik i sex olika statliga utredningar. En stor anledning är att ingen aktör på marknaden längre har något ansvar för medicinförsörjning i samband med kriser. Före privatiseringen var det staten genom Apoteket AB som hade ansvar för att vården skulle ha tillräckligt med sjukvårdsmaterial och mediciner inför en kris.

Hägglund ångrar sig
Hägglund har intervjuats i Dagens Nyheter. Han bekräftar att på grund av beslutet 2009 har Sverige svårt att klara av kriser.

– Vi levde i en tid då vi av allt att döma tog för lätt på sådant som att gardera Sverige i händelse av krig, kris och avspärrningar, säger han och fortsätter:

– Det gör att vi i dag har en sämre möjlighet att hantera krissituationer än vad man kan önska.

Beslutet om privatiseringen baserades på Apoteksmarknadsutredningen, SOU 2008:4 som lovade att marknaden skulle lösa allt. Det behövdes inga lagar för att se till att de privata företagen skulle ha ett beredskapslager förberett för kriser enligt rapporten. Hägglund är nu ångerfull efter att han blint följt den utredningen.

– Sett i backspegeln borde vi ha byggt upp ett ansvar för att den funktionen skulle upprätthållas, säger Hägglund till DN.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se