Kontakta oss

NOTISER

Grön Ungdom ”Kollektiv utvisning löser inte tragedin på Medelhavet”

Publicerat

den

gronungdom_debatt
DEBATT | I onsdags (26/8) skrev KDU Skånes ordförande Adam Davidsson på Twitter att han anser att kustbevakningen borde bogsera tillbaka båtar med flyktingar till sina startdestinationer, istället för att som idag ta med flyktingarna till Europa. Detta motiverade Davidsson med att dagens policy uppmuntrar till vad han kallar dödsresor. Han anser att det skulle leda till färre dödsfall på Medelhavet om kustbevakningen istället skickade tillbaka flyktingarna, likt den Australiensiska kustbevakningen gör.

Grön Ungdom är starkt kritiska till Adam Davidssons förslag, främst utav två skäl. För det första är det djupt omoraliskt att skicka tillbaka människor till platser där deras säkerhet riskeras. Majoriteten av människorna på båtarna är på flykt från krig och förföljelse och är legitima flyktingar med asylskäl. Libyen, varifrån de flesta av båtarna utgår, är ett land i inbördeskrig och är således inte ett säkert land att befinna sig i. Att skicka människor till sådana förhållanden vore att riskera deras liv och skulle vara raka motsatsen till den solidaritet och medmänsklighet Sverige och EU bör stå för.

Det andra skälet till vårt motstånd är att Davidssons förslag bryter mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. I fallet Hirsi Jamaa m.fl. vs Italien, som rörde 200 flyktingar vars båt bogserades tillbaka till Libyen av Italiens kustbevakning, slog Europadomstolen fast att detta agerande är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Även Australiens gränspolicy, som Davidsson hyllar, har fått svidande kritik och fördömts av både UNHCR och flertalet människorättsorganisationer som kallar den människorättsvidrig.Att genomföra Davidssons förslag vore av dessa skäl ett brott mot internationell lagstiftning.

Det är hög tid att politiken tar krafttag mot det som just nu sker på Medelhavet. Hittills i år har minst 2500 människor dött när de försökt ta sig sjövägen till Europa. Felet är inte, som Davidsson tror, att båtresorna över Medelhavet ses som en säker och önskvärd väg, utan att

de är den enda vägen. Det finns idag inga lagliga vägar in till EU som flykting, förutom via kvotflyktingsystemet som endast ett fåtal får ta del av. Ska vi rädda flyktingarnas liv, vilket måste vara utgångspunkten, är det just detta vi måste ändra på. Grön Ungdom vill skapa fler lagliga vägar till EU, bland annat genom att ge asylsökande möjlighet att söka asyl på

EU­länders ambassader utomlands, istället för att först behöva ta sig till EU olagligt. Med tillgång till säkra och lagliga vägar in till EU minskar tvånget för flyktingarna att sätta sig i osäkra och överfulla båtar. Det är det enda fungerande sättet att ta sig an tragedin på Medelhavet.

Axel Hallberg, språkrör Grön Ungdom Syd
Malte Roos, språkrör Grön Ungdom Malmö