Kontakta oss

NOTISER

Loan Sundman: Feminism är socialism

Publicerat

den

debattsvar_meijer
DEBATT| I en debattartikel på SvtOpinion så kritiserar Louise Meijer, Vice ordförande i Moderata Ungdomsförbundet, regeringens budget ur ett för henne feministiskt perspektiv.

Meijer hävdar att:
”Kvinnors handlingsfrihet och sysselsättning minskar. Regeringen höjer skatten med 31 miljarder kronor år 2016. Detta minskar både kvinnors disponibla inkomst och deras möjligheter att bestämma över sitt eget liv.Med mindre pengar i fickan varje månad blir valfriheten och livskvaliteten sämre. Regeringens försämringar av A-kassan bidrar också till att kvinnor låses fast i utanförskap. Med ökad arbetslöshet tvingas kvinnor in i ett bidragsberoende. Med mindre pengar i fickan och mer arbetslöshet ökar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.”

Vad det gäller är att Regeringen höjer skatten för de som har mer än 60.000 kronor/mån och sänker RUT o ROT avdragen, plus återtar arbetsgivaravgiften på ungdomars arbete. Regeringen höjer även taket i A-kassan så att de med arbetsinkomst på 25.000 kronor/mån får ut 80% av lönen vid arbetslöshet. Det är en förbättring av A-kassan, inte en försämring.

Vad Meijer räds är att det sänkta RUT-avdraget ska få de högavlönade kvinnorna att tvingas ut ur styrelserummen p.g.a. att de måste ta hand om hushållsarbetet i hemmet.

” Kvinnors obetalda hemarbete ökar och löneskillnaderna förstärks. Regeringen försämrar RUT-avdraget med 25 000 kronor per år.Ett välkänt jämställdhetsdilemma är kvinnors svårigheter att möta kraven på både karriär och familj. Kvinnors möjligheter att göra karriär är viktig för att minska löneskillnader.Att kunna få stöd från andra yrkesgrupper med hemarbetet är en förutsättning för detta. Minskar möjligheten att få hjälp är det för det mesta kvinnorna som väljer att gå tidigare från det avlönade jobbet för att göra oavlönat arbete hemma.”

Vad Meijer är helt blind för är att det system hon förespråkar bygger på att en viss sorts kvinnor ska utnyttja en annan sorts kvinnors arbete för att kunna göra karriär. Det hon totalt missar är att de kvinnor som utför hushållsarbetet hos styrelserummens kvinnor är de som är beroende av sina partners för ekonomisk trygghet, det är dessa kvinnor som arbetar deltid för att ta hand om hem, barn och även åldriga föräldrar. Det är inte Styrelserummens kvinnor som går ner i tid när välfärden havererar, det är de lågavlönade kvinnorna.

Louise Meijer säger det själv:
Hjälp med hemarbete är entrébiljetten till styrelserummen.

Samtidigt så säger hon:
”Kvinnors sjukskrivningar ökar. Sedan 80-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och när kvinnor får familj är risken ännu högre att drabbas av sjukskrivning, enligt Försäkringskassan 2013.Genom att slopa den bortre gränsen i sjukförsäkringen accepterar regeringen den skeva könsfördelningen för sjukskrivningar. Dessutom möjliggör det för fler och längre sjukskrivningar. Arbetsmarknaden flyttas på så sätt längre bort från kvinnor. Regeringen presenterar en budget som försämrar jämställdheten i Sverige. Det drabbar Sveriges kvinnor.” Helt utan att reflektera över orsakerna till varför kvinnor blir sjuka. Vi har dragit ner på personal i alla kvinnodominerade yrkesgrupperna de senaste decennierna, plus under Alliansstyret försämrat barn och äldreomsorg. Trycket på speciellt arbetarklassens kvinnor har blivit övermäktigt. Det är de som både arbetar heltid och sköter hem, barn och familj.

Detta gör inte Styrelserummens kvinnor. De anlitar en lågavlönad kvinna att hjälpa dem att inte ”bränna ut sig”. Att den lågavlönade kvinnan inte har valmöjligheter, inte har möjlighet att vare sig förändra eller förbättra sitt liv ser inte Meijer.

Meijer avlutar med:
”En jämställd politik är framför allt en politik för fler jobb som gör att fler kvinnor kan bli självständiga. Inte bara från familj eller make, utan också från statliga transfereringssystem. Motsatsen är inte feminism, det är socialism.”

Jag säger: Ge kvinnor arbeten som har lön att leva på och som är meningsfulla och samhällsnyttiga. RUT är inte samhällsnyttigt, det är överklassens kvinnors sätt att profitera på arbetarklassens kvinnor. Louisa Meijer, feminism är socialism.

Loan Sundman
redaktionen@aktuelltfokus.se