Kontakta oss

EKONOMI

Nu är det slut-swishat till NMR

Publicerat

den

EKONOMI Swish bryter avtalen med föreningar kopplade till den nazistiska terrororganisationen Nordiska Motståndsrörelsen. Beskedet kommer efter att Juridikfronten uppmärksammat Swish på att terrorhögern samlar in pengar via Swish 123-tjänst.

Det är föreningarna NF Media och Nordfront förlag som använt sig av tjänsten för att samla in pengar till den nazistiska verksamheten. Efter att Juridikfronten uppmärksammat att NMR:s pengainsamling stred mot Swishs allmänna villkor kommer avtalen med föreningarna nu brytas.

Juridikfronten skriver följande på sin hemsida:

Vid tecknande av avtal om tjänsten Swish Företag underkastar man sig som användare vissa villkor – däribland krav på att tjänsten inte får användas ”i samband med verksamhet som banken anser vara oetisk eller omoralisk”.

Det faller förstås inte inom Juridikfrontens ändamål att ta ställning i frågor om etik eller moral åt företag. Däremot fanns det anledning att misstänka att Swish och bankerna saknade vetskap om att de nummer NF Media och Nordfront förlag hade tilldelats användes för att samla in pengar till NMR.

Därmed saknade de också möjlighet att bedöma om aktörerna i fråga levde upp till de etiska riktlinjer som är en del av deras avtalsvillkor. Följaktligen informerade Juridikfronten i en skrivelse Swish och bankerna om relationen mellan föreningarna i fråga och NMR samt vilken typ av ”verksamhet” sistnämnda organisation ägnar sig åt.
I ett svar från en representant från en utav bankarna uttryckte Swish sin tacksamhet över att ha fått ta del av informationen och uppgav att det var en situation de tar på ”stort allvar”.

Idag har vi kunnat konstatera att Swishs logga inte längre är synlig på NMR:s hemsida och något Swishnummer att skicka donationer genom listas inte heller längre i informationen om ‘Fånghjälpen’. Det får därmed antas att respektive avtal är avslutat. Huruvida det är till följd av den skrivelse Juridikfronten inkom med går inte att bekräfta på grund av banksekretess men det ter sig inte allt för långsökt att tro att de omständigheter som beskrivits i korthet ovan skulle vägas in vid en bedömning om fortsatt samarbete parterna emellan.

Maria Johansson
maria.johansson@aktuelltfokus.se