Kontakta oss

EKONOMI

Ny OECD-rapport: Klassklyftorna skadar samhället och ekonomin

Publicerat

den

INRIKES| Ny rapport från OECD trycker på att fördelningen i västvärlden måste förändras. OECD samarbetar med regeringar runt om i världen för att förstå vad som driver ekonomisk, social och miljömässig förändring. De mäter produktiviteten och globala handelsflöden och investeringar. OECD har kommit fram till att växande inkomstklyftor skadar den långsiktiga tillväxten i ekonomin. OECD pläderar för en mer aktiv fördelningspolitik och insatser för att förbättra utsikterna för personer med tillfälliga anställningar. Klyftan mellan rika och fattiga i industriländerna är den största på trettio år. Utvecklingen har delvis drivits på av att skatt- och ersättningssystem blivit allt mindre omfördelande.

I rapporten framgår att Sverige är det land där inkomstskillnaderna har ökat mest. Klyftan mellan rika och fattiga är ett stort gap. Drivande bakom det ökade gapet och dess negativa följdverkningar är ett allt större avstånd mellan de nedre fyra tiondelarna på inkomstskalan och övriga.

Tyvärr tar inte rapporten upp själva roten. Det rådande klassamhället som gjort att de rika i ena änden roffat åt sig och i andra änden skapat ett stort ekonomisk och socialt utanförskap. Enligt rapporten – som bär titeln, I det hela tillsammans: Varför mindre ojämlikhet gynnar alla – har växande klyftor hämmat den allmänna ekonomiska utvecklingen och lett till en utebliven tillväxtökning.

Bakom tillväxtförlusterna ligger framförallt de svagare gruppernas försämrade möjligheter att investera i utbildning och kunnande. OECD-rapporten beskriver detta som upphovet till bortkastad potential och minskad social rörlighet. Det ökade inslaget av deltids- och tillfälliga arbeten är ett annat problem som lyfts i rapporten. En utveckling som anses bidra till de ökade inkomstskillnaderna. Rapportförfattarna påtalar att tillfälliga jobb kan utgöra en språngbräda, men att det ofta är avgörande vilken sorts arbete det handlar om och arbetstagarens ställning. Rapporten varnar för att många också har svårt att gå vidare till fastare anställningsformer.

Rapporten kan du läsa här:
http://www.oecd.org/els/soc/trends-in-income-inequality-and-its-impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se