Kontakta oss

Annons

Nyheter, tidningsdöden och sociala medier

Publicerat

den

Visste du att det engelska ordet för nyheter, ”news”, står för north, east, west och south? Bakgrunden till det och ursprunget till själva konceptet nyheter kommer från gamla tider. För många, många år sedan – före tidningar, tv, radio och internet – visste folk inte mycket mer om omvärlden än vad de kunde se omkring sig. Man träffades ofta i kyrkan där prästen ägnade en del av gudstjänsten åt att berätta om det senaste i byn, vem som har dött, vem har fått barn och vilka som har flyttat. Nyheter från omvärlden kom från folk som rest i alla världens väderstreck, och därav förkortningen ”news”. Det senaste från norr, öster, väster och söder.

Idag ser situationen betydligt annorlunda ut. Man ser hur en enorm mängd människor får sina nyheter från sociala medier, vilket medför både positiva och negativa konsekvenser. Undersökningar har visat att människor som får sina nyheter från sociala medier har sämre koll på omvärlden, trots den extremt snabba och praktiska tillgången till information. Vad detta beror på, och mycket annat, diskuterar vi i den här artikeln.

Papperstidningen är död – länge leve tidningen

I dag hör det till ovanligheterna att man ser någon läsa en papperstidning. Även om det fortfarande finns (ofta något äldre) entusiaster som föredrar att få sina nyheter i pappersform, så läser de flesta sina nyheter på internet idag. Och det är inte bara nyheter som konsumeras på nätet, vi shoppar, ser på film och spelar för pengar, till exempel på Snabbare. Snabbare är ett av sveriges största online-casinon och många väljer att utforska deras utbud. I takt med att papperstidningarna blir allt mer ointressanta växer i stället marknaden för online-nyheter. Detta skapar en ny uppsättning utmaningar för utgivarna, då man dels måste finansiera verksamheten med annonser, vilket upplevs som störande för läsarna, och locka prenumeranter till en tjänst som många upplever bör vara gratis – och som dessutom levererar nyheter som finns att se gratis på andra ställen.

Sociala medier och nyhetsflödet

För att återkoppla till studien som visade att människor som primärt får sina nyheter från sociala medier. Studien, som gjordes på Göteborgs universitet, visade att användandet av sociala medier ökar i stigande takt. Trots det har konsumenterna allt sämre koll på omvärlden, politik och dagsaktuella händelser. Detta beror enligt många på att nyhetsmedierna blir kraftigt vinklade, och att man främst konsumerar information som passar ens egen världsåskådning. Det blir alltså knappt ”nyheter” i sak, utan mer en bekräftelse på ens egna åsikter. Utöver det måste nyheter via sociala medier levereras på ett klickvänligt sätt och är ofta överdrivna och skandalösa till sin natur. I USA har uttrycket ”fake news” vuxit sig allt starkare, och varje dag ser man hårdvinklade rapporteringar som antingen är helt uppdiktade, eller kraftigt anpassade för att återspegla läsarens politiska åskådning. Allt detta leder i slutändan till sämre informerade nyhetskonsumenter och en urvattning av det som från början var tänkt som en korrekt, neutral och objektiv redogörelse av världsläget och aktuella händelser.

Förhoppningsvis kan vi se någon form av återgång till en mer balanserad nyhetsmedia framöver, men fram till dess gäller det att vara vaksam och faktagranska det man läser.

Fortsätt läsa
Annons