Kontakta oss

DEBATT

Så kan vi råda bot på politikerklassen

Publicerat

den

DEBATTIdag är det nog få som känner en politiker såvida de inte bevandrar de finare skikten i samhället. Att det har växt fram en samhällsgrupp som främst rör sig i kommunhus, landstingsråd och stadshuset för att inte tala om partier och deras organ kan nog de flesta hålla med om. Att bli politiker idag innebär att satsa från ungdomen på en karriär där du sällan träffar vanligt folk. Men hur råder vi bot på detta?

Problemet ligger på flera nivåer men det har den senaste tiden uppstått åtminstone tre förslag som krav på förändring av den demokratiska modellen vi har.

Den första är också den vanligaste, vilket handlar om politikers löner. Det är nog väldigt få som inte känner till att politiker är den samhällsgrupp som främst bestämmer sin egen lön. Och politikers löner har ju höjts regelbundet sedan millennieskiftet. Men hur välförtjänt är det? Att bege sig in i politiken borde främst handla om att man vill tjäna välfärden och folkets bästa. Inte att man ska kunna tjäna grova pengar på en karriär med enorma fallskärmar.

Den andra förslaget handlar mer om en observation. Enligt forskare i statsvetenskap så har det vuxit fram något som de valt att kalla för policyprofessionella. Dessa kan vi jämföra med en sorts politikens konsulter. De har jobbat inom politiken under väldigt lång tid och de har enligt politiker någon form av kompetens som de gillar. På så vis får de anställning som konsult hos samma politiker. Enligt forskare så har samtliga politiker inom kommuner, landsting och riksdagen en till två politiska konsulter vardera.

Problemet med dessa konsulter är att de inte väljs utav folket. Om vi nu utgår ifrån att varje politiker har minst två konsulter vardera till sitt förfogande kan man dra slutsatsen att svenska folket bara väljer en tredjedel av sina makthavare idag. En sådan snedfördelning i vem som får representera svenska folket är katastrofalt, men också en anledning att försöka tänka om när det gäller den demokratiska modellen.

Det tredje förslaget rör hur det politiska uppdraget ska se ut. I Barcelona har det vuxit fram en folkrörelse som vill förändra demokratin så att fler får delaktighet i den. Bland deras förslag så ska man inte kunna ha ett politiskt uppdrag mer än två år och sedan så måste man vänta i runt fem år för att kunna ta ett nytt politiskt uppdrag.

Med våra ögon låter det kravet som väldigt radikalt. Men om vi vill motverka att en politisk klass fortsätter att existera så måste fler vanliga människor få plats i politiken. Här kanske någon tänker att alla inte har lika mycket tid att ta plats i politiken. Men då säger jag att om vi hade ett annorlunda ekonomiskt system än det kapitalistiska, där människor gavs tid att verka i och för samhällets bästa, så skulle det inte vara ett problem!

Det jag lagt fram här är ju bara förslag. Men vi behöver en vision om hur ett mer demokratiskt samhälle som ger mer makt åt vanliga människor ska se ut. Det är inte uppenbart hur vi ska nå dit eller hur det ska se ut i praktiken. Vad som är uppenbart är att det inte ska innefatta en politikerklass med konsulter.

Isak Olsson
debatt@aktuelltfokus.se