Kontakta oss

EKONOMI

Skolkapitalister säger nej till ökad insyn

Publicerat

den

INRIKES Kapitalisterna vill ha rättigheter och fortsätta plocka ut vinster på skolpengen. Men dom vill inte ha några skyldigheter och göra rätt för sig. Det framgår av ett remissvar från lobbyorganisationen Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbund säger blankt nej till att privata skolor ska behandlas likadant som kommunala skolor. Förbundet anser nämligen att vinstdrivande friskolor ska ha specialförmåner eftersom dom är vinstdrivande friskolor. Det framgår av ett yttrande över offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag där Friskolornas riksförbund säger nej till utökad offentlighetsprincip.

Leder till mindre vinster

En av de största anledningarna till att man säger nej till ökad insyn är för att det skulle kunna innebära minskade vinster ägarna. Ett återkommande argument i yttrandet är nämligen att utökad offentlighetsprincip skulle innebära mer administrativa uppgifter. Vilket i sin tur leder till att löntagare utför arbetsuppgifter som kapitalisterna anser vara bortfall av produktionen. Det vill säga minskad vinst.

I yttrandet skriver förbundet rakt ut att friskolor inte bör omfattas om samma offentlighetsprincip som kommunala skolor. Skulle riksdagen besluta att lika regler ska gälla för alla vore det ett brott enligt Friskolornas riksförbund.

”Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre fristående verksamheter kommer att drabbas mycket hårt av en administrativ pålaga som tar tid och resurser från huvuduppdraget; undervisningen, så innebär det ett brott mot proportionalitetsprincipen.” skriver förbundet.

I samma yttrande, som är författad i samarbete med advokatbyrån Vinge, skriver Friskolornas riksförbund att privata och kommunala skolor har olika förutsättningar. Förbundet tolkar även offentlighetsprincipen som fan tolkar Bibeln och skriver att offentlighetsprincipens grund vilar på öppna myndigheter och granskningar som ska garantera de folkvaldas makt. Eftersom privata friskolor oftast ägs av privatpersoner och drivs som vinstdrivande företag anser Friskolornas riksförbund att föräldrar och allmänheten inte ska ha ökad insyn.

”Här råder helt enkelt inte lika villkor, då fristående verksamheter inte fattar beslut av konstitutionell karaktär.” skriver Friskolornas riksförbund.

Några som däremot är för ökad insyn är idéskolorna och fackförbunden. Dessa säger ja till att offentlighetsprincipen ska vara lika för alla.

Läs hela yttrandet här.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se