Kontakta oss

KLIMAT OCH MILJÖ

Stark koppling mellan klimatförnekelse och högernationalism

Publicerat

den

FORSKNING OCH FRAMSTEG Världens första globala forskarnätverk om klimatförnekelse har nu etablerats med sin bas på Chalmers Universitet. Något som kommer studeras är kopplingen mellan konservatism, klimatförnekelse och främlingsfientlighet.

Forskning om växthuseffekten och människors påverkan på klimatet har funnits i över tre decennier. På 1980-talet växte det fram en politisk miljörörelse. På senare år har miljörörelsen och forskarna stött på allt större motstånd från människor som förnekar klimatförändringarna. Klimatförnekarna kopplas främst samman med två grupper, utvinningsindustrin och högernationalister.

– Två starka grupper har gått samman i den här frågan: utvinningsindustrin och högernationalister. Kombinationen gör frågan aktuell på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än tidigare, samtidigt som tidsspannet som vi har på oss att agera krymper, säger Chalmersforskaren Martin Hultman i ett uttalande.

Hultman är docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier. Nu är han forskningsledare för projektet, ”Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse” som samlar världens ledande forskare inom området.

Projektet kommer granska de nätverk, intressen och tankesmedjor som sprider klimatförnekelse. Huvudfokus är på högernationalistiska grupperingar, företag inom utvinningsindustrin och konservativa tankesmedjor. Granskningen kommer se på hur dessa grupper kan påverka politiska beslut.

Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel på Enviromental Sociology baserad på en norsk studie där Hultman och hans kollegor visar på ett samband mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse.

– De här partierna ökar i betydelse. Vi ser det i Danmark och Norge, hos brittiska UKIP och franska Front National. Men också i Sverige, med Sverigedemokraternas misstänksamhet mot SMHI, diskreditering av Parisavtalet, avfärdande av klimatlagar och utnämningen av klimatförnekaren Václav Klaus till frihetshjälte, säger Hultman.


Nicklas Andersson

nicklas.andersson@aktuelltfokus.se