Kontakta oss

INRIKES

Svenska arbetare hotas av EU – Vill införa nya verktyg för lönedumpning

Publicerat

den

eu
OTRYGGA SVERIGE | EU-kommissionen håller på att reformera utstationeringsdirektivet. Det är det direktivet som reglerar lönenivåer för EU-medborgare som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det de är medborgare i.

Tidigare har utstationeringsdirektivet sagt att det ska vara lika lön för lika arbete på samma plats. När EU-kommissionen nu reformer utstationeringsdirektivet anser de att lägre löner ska ses som en legitim konkurrensfördel inom EU. Det gamla utstationeringsdirektivet har sett till att den svenska modellen varit möjlig vilket lett till att lönerna satts mellan fackförbund och företag.

Med det nya direktiven kommer den svenska modellen omöjliggöras. Den nya reformen ändrar lönekraven. ”Nödvändig ersättning för att skydda arbetstagarna” är den nya principen som ska bestämma lönerna. Ersättningsnivåerna kommer däremot inte bestämmas av svenska företag eller fackförbund utan ersättningsnivåerna kommer att bestämmas EU-domstolen.

Fackförbunden blir ostridbara
De nya reformerna i utstationeringsdirektivet kommer innebära att fackförbund kommer ha svårare att påverka på arbetsplatserna. Fackförbund kommer inte längre kunna använda sig av stridsåtgärder som blockad för att påverka arbetsplatsers lönesättning.

Sätter EU en lönenivå som är lägre än den svenska kan fackförbund inte agera utan måste acceptera en ny lägstanivå. Skulle de vidta stridsåtgärder bryter de mot EU-direktiv som kan leda till rättsliga åtgärder för fackförbundet.
LO, SACO , TCO och Svenskt Näringsliv är missnöjda över vad som kan hända utstationeringsdirektivet. Svenskt Näringsliv har länge sedan tidigare visat stöd för EUs reformer som lett till lönedumpningar. Hårt utsatt är den svenska åkeribranschen och byggbranschen. Nu när Svensk Näringsliv själva inte får bestämma över lönedumpningen utan EU-domstolen tar ifrån dem den makten har de valt att tillsammans med de svenska fackförbunden protestera tillsammans för den svenska modellen.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se