INRIKES

Väktarduo tog trofébilder på kidnappad 12-åring

ÖREBRO Först kidnappade väktarna den 12-åriga pojken. Därefter körde dom ut honom till ett skogsparti, handfängslade honom vid ett träd och tog trofébilder på honom som spreds vidare på sociala medier. Nu åtalas väktarduon Magnus Joelsson och Samuel Schaffer.

I åtalet mot väktarduon Magnus Joelsson och Samuel Schaffer från Örebro står det klart att väktarna tog trofébilder på den 12-åriga pojke som dom kidnappat i arbetarstadsdelen Oxhagen i Örebro. Trofébilderna spreds sedan vidare till allmänheten på sociala medier. Väktarna ska även ha varit i tjänst när övergreppen mot 12-åringen skedde.

Enligt åtalet inträffade händelsen i slutet av maj förra året. Väktarduon står åtalade för olaga frihetsberövande.

“Samuel Schaffer och Magnus Joelsson har den 27 maj 2016 eller den 28 maj 2016 i Oxhagen, Örebro kommun, fört med sig målsäganden till ett skogsparti i Karlslundstrakten och där belagt honom med handfängsel samt låst fast honom vid ett träd. Magnus Joelsson och Samuel Schaffer har därigenom berövat målsäganden friheten.

Gärningen utfördes då Samuel Schaffer och Magnus Joelsson var i tjänst som väktare men åtgärden vidtogs inte inom ramen för något tjänsteuppdrag.

Målsäganden var vid tillfället 12 år gammal. Samuel Schaffer och Magnus Joelsson har därigenom vid gärningen dels utnyttjat sin ställning som väktare, dels utnyttjat målsägandens svårigheter att värja sig.

Magnus Joelsson och Samuel Schaffer agerade tillsammans och i samförstånd. Magnus Joelsson och Samuel Schaffer har fotograferat målsäganden då han stått fastlåst runt trädet. Samuel Schaffer har i samband med händelsen spritt bilderna via sociala medier med bildtexten “såhär gör man med Oxhagenkillar”

 

 

Maria Johansson
maria.johansson@aktuelltfokus.se

Upp