Kontakta oss

INRIKES

2020: Var tredje kommun genomför nedskärningar inom välfärden

Publicerat

den

INRIKES Enligt en kartläggning gjord av SVT kommer var tredje kommun genomföra nedskärningar inom välfärdssektorn.

SVT har skickat ut en enkät till alla Sveriges kommuner. Ungefär sju av tio kommuner har svarat på enkäten. Var tredje kommun svarar att de kommer göra nedskärningar inom välfärden. Var femte kommun svarar att det kommer leda till sämre kvalité i välfärden.

En femtedel av kommunerna svarar att det kommer vara äldreomsorgen som kommer drabbas. En femtedel svarar också att det är inom för-, grund- och gymnasieskolan tillsammans med annan utbildning som det kommer ske nedskärningar.

En riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill skjuta till 7,5 miljarder extra i välfärden men det är långtifrån tillräckligt.

– Om kommunerna skulle få alla pengar som har utlovats så skulle man ändå behöva lägga till lika mycket själva genom att till exempel effektivisera eller höja skatten till år 2022, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner till SVT.

De senaste decennierna har Sveriges skatter sjunkit rejält. 1990 var skattekvoten 50,4%. För 2019 har den sjunkit till 43,5%. Enligt en uträkning gjord av Katalys skulle Sverige få 249 miljarder extra i skatteintäkter årligen om vi hade samma skattekvot som 1999 vilket hade räckt för att täcka kostnaderna för välfärden.

De kommuner som har det svårast ekonomiskt är de som i samband med flyktingvågen 2015 tog emot ett stort antal flyktingar samtidigt som det rådde en stor arbetslöshet i kommunen. Efter att antalet flyktingar minskat drastiskt har också de ekonomiska ersättningarna från staten minskat samtidigt som stora delarna av kostnaderna kvarstått.

 

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se