Kontakta oss

INRIKES

Expo bryter med Tillsammansskapet – Fortsätter vänskapen med Socialdemokratin

Publicerat

den

INRIKES Expo bryter med Förbundet Tillsammansskapet på grund av att man anser att förbundet agerar på höger/vänster-skalan – samtidigt fortsätter Expo vänskapen med Vänsterpartiet och socialdemokratin.

Stiftelsen Expo avbryter sitt samarbete med gräsrotsrörelsen Tillsammansskapet. I ett pressmeddelande motiverar Expos Daniel Pohl beslutet med att Tillsammansskapet deltar i samhällsdebatten på höger- och vänsterskalan.

– En viktig grund för Expos arbete är att vi är partipolitiskt obundna. Därför fungerar det inte att en organisation som genomför utbildningar på vårt uppdrag samtidigt deltar i den allmänna samhällsdebatten utifrån en höger- eller vänsterståndpunkt, säger Daniel Poohl, vd för stiftelsen Expo, i ett pressmeddelande.

Tillsammansskapet kommenterar Expos beslut med att förbundets riktning styrs av medlemmarna och att den politiska riktningen inte borde kommit som en nyhet för Expo. Tillsammansskapet har bland annat protesterat mot nedskärningar, massprivatiseringar och förluster i välfärden sedan man startade verksamheten.

”Enligt dem har Tillsammansskapet plötsligt börjat verka på en politisk skala som inte gör det möjligt för Expo att anlita oss längre. Vår uppfattning är att Tillsammansskapets politiska riktning varken är någon nyhet eller något som tvunget bör avsluta de båda organisationernas samarbete. Att Tillsammansskapet skulle verka som en fristående organisation, och faktiskt styras och förändras av sina aktiva medlemmar var en av anledningarna till att Tillsammansskapet blev en egen organisation i fjol. Vilka ställningstaganden Tillsammansskapet gör grundar sig i de beslut som våra medlemmar har fattat, precis som det var tänkt i och med övergången av verksamhet.” skriver Tillsammansskapet i ett uttalande

Vänner med Vänsterpartiet och Socialdemokratin

När Aktuellt Fokus går in på Expos hemsida går vi till fliken ”Stiftelsen” och klickar oss vidare till ”Expos vänner”. Bland dessa partnerlänkar, som delas upp i olika valörer, kan man se flera aktörer som tar öppen ställning utifrån höger- och vänsterskalan.

En av Expos ”guldvänner” är bland annat socialdemokratska LO. Bland stiftelsens ”silvervänner” ser man även fackförbundet Pappers. Bland ”bronsvännerna” hittar vi Vänsterpartiet. Dessutom finns det kopplingar till Socialdemokraterna bland Expos personal.”vi ville att makten ska ligga hos medlemsgrupperna, inte hos en stiftelse”

Aktuellt Fokus har talat med Nathalie Söderberg från Tillsammansskapet som säger att hon ser positivt på att samarbetet är avbrutet eftersom  Tillsammansskapet kan börja verka helt oberoende.

– Att avbryta samarbetet var Expos initiativ, något de säger sig göra för att värna sitt journalistiska oberoende och menar på att de då inte kan låta Tillsammansskapet utföra tjänster åt dom som vi tidigare gjort. De menar att vi har börjat verka på en höger-vänsterskala. Men att grupper tar ställning mot nedskärningar i välfärden i deras lokalsamhällen är inget nytt alls, det är också något som kommer naturligt när människor som ställs mot varandra börjar organisera sig för ett mer rättvist samhälle. För vilka är det som främst drabbas av nedskärningarna? Det är ensamstående morsor med låglönejobb, fattigpensionärer, nyanlända och andra grupper som fortsätter bli fattigare samtidigt som de får sämre tillgång till samhällsservice. Samma människor som ställs mot varandra, en analys som funnits där från starten. Det var också därför vi valde att lämna Expo för att bli ett eget, demokratiskt förbund då vi ville att makten ska ligga hos medlemsgrupperna, inte hos en stiftelse. Så det är positivt att vi nu är helt oberoende.

Hur ser framtiden ut för Tillsammansskapet?

– Det som förändras är att vår ordförande kommer utföra sitt uppdrag ideellt istället för att vara arvoderad. Det är beklagligt, men samtidigt så fick vi i styrelsen redan i januari uppdraget att hitta långsiktiga finansiella lösningar som gör att vi kan fortsätta bygga den här rörelsen, det kommer vi fortsätta att göra, säger Nathalie Söderberg till Aktuellt Fokus.

Tillsammansskapet finns representerade på 35 orter i landet. Det senaste året har Tillsammansskapet kritiserat Socialdemokraterna vid flera tillfällen, inte minst när det flyktingpolitiken och skeva resursfördelningar som drabbar lågavlönade, vården och fattigpensionärer.

 

Maria Johansson 
maria.johansson@aktuelltfokus.se