Kontakta oss

ARBETSLIV

Hamnarbetarna varslar om blockad mot ryska fartyg

Publicerat

den

ARBETSLIV Idag har Hamnarbetarförbundet varslat om en blockad mot alla företag med kopplingar till Ryssland. Blockaden är en sympatiåtgärd till stöd för Ukraina.

Hamnarbetarförbundet har väntat i två veckor på besked från infrastrukturministern Tomas Eneroth då de uppmanat honom att agera. Efter att de inte fått något svar från Eneroth har de själva valt att nu agera med en blockad meddelar i ett pressmeddelande.

– Vi har väntat i två veckor på besked från den svenska regeringen angående redan beslutade EU-sanktioner men också om vår önskan att helt stänga svenska hamnar för ryska fartyg och ryskt gods. Vi har inte hört någonting alls. Nu får vi fler och fler indikationer på att vissa företag i vår bransch vill återuppta eller rentav utöka den här affärsverksamheten med ryska intressen, och då kan vi inte vänta längre, säger Martin Berg, förbundsordförande.

Blockaden innebär att ryska fartyg, ryskt gods och fartyg med trafik till och från ryska hamnar blockeras. I praktiken innebär det att lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning av de utpekade fartygen inte kommer att ske.

Enligt varselreglerna träder blockaden i kraft 28 mars. Om ryska företag däremot skulle närma sig svenska hamnar före det aktuella datumet är Hamnarbetarförbundet beredda att göra ett undantag och införa tidigare stridsåtgärder.

Bakgrunden till blockaden är Rysslands invasion av Ukraina. I de svenska hamnarna pågår det en handel med både den ryska staten och privata företag som kan finansiera den pågående invasionen vilket hamnarbetarna inte vill vara en del av.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se