Kontakta oss

UTRIKES

Hjärnskadade i Finland kämpar för bättre eftervård

Publicerat

den

aivovammaliitto

Foto: Aktuellt Fokus

UTRIKES | Aktuellt Fokus reporter var på plats när de hjärnskadades intresseförening, Aivovammaliitto (Hjärnskadeförbundet på svenska) manifesterade på Narinkka-torget i centrala Helsingfors.

Ett 50-tal personer hade samlats på torget i det soliga vädret och lika många stannade till för att lyssna på talen och musiken från scen. De olika talen hölls antingen av personer som lever med hjärnskador eller av anhöriga till hjärnskadade som inte kan föra sin egen röst. De känslomässiga och gripande talen varvades med olika musikaliska inslag och stämningen var allmänt god på trots att anledningen till manifestationen var kamp.

Kampen Hjärnskadeförbundet för gäller kampen för bättre eftervård för de som drabbas av hjärnskador. De anhöriga Aktuellt Fokus talar med uttrycker oro. Flera av dem uppger att de är rädda för att det nya högerstyret ska innebära nedskärningar inom vården.

Aktuellt Fokus valde att ställa några frågor till Hjärnskadeförbundet på plats.

Varför manifesterar ni?

– Våra medlemmar är här för att dela ut flygblad och prata om hjärnskadades levnadssituation. Vi vill uppmärksamma att hjärnskadepatienterna här i Finland i hög grad missas och blir utan eftervård vilket de naturligtvis är i stort behov av.

Vad menar ni med missas?
– De missas oftast på grund av att de uppfattas som friska av sjukvården. Dessutom är det vanligt att den skadade själv inte har förmågan att kunna bedöma de egna försämringarna i sin egen funktionsnedsättning.

Vad blir konsekvensen?

– Flera människor som lever med hjärnskador kan anses lata, konstiga, ovilliga till arbete eller psykiskt sjuka av samhället. Hjärnskadade personer som lever ensamma löper även stor risk att bli socialt utslagna i samhället. Rehabiliteringskrav på samhället kan säkerställa ett aktivt liv för den som får en hjärnskada. En fråga som inte prioriteras av finländska politiker.

Hur många finländare drabbas av hjärnskador per år?

Mellan 15 000-20 000 finländare drabbas av hjärnskador varje år. Cirka 100 000 personer har symptom efter en traumatisk hjärnskada.

Enligt Hjärnskadeförbundet är det främst trafikanter som drabbas i Finland.

– För finländare i arbetsför ålder är det främst trafikolyckor som ger upphov till allvarliga skador eller dödliga skador. I en tredjedel av alla trafikolyckor som sker i Finland är det cyklister som skadas. Även arbetsplatsolyckor eller och misshandelsfall med våld mot huvudet anges vara vanliga upphov säger Hjärnskadeförbundet representant till Aktuellt Fokus reporter.

Hjärnskadadeförbundet efterlyser kraftiga förändringar inom vårdpolitiken. En av de mest viktiga frågorna just nu är frågan om rehabiliteringskrav på samhället. Förbundet menar att ett rehabiliteringskrav vore det bästa för att säkerställa ett aktivt och drägligt liv för de som drabbas av hjärnskador. En fråga som inte prioriteras av det nya högerstyret.

 

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se