Kontakta oss

EKONOMI

Högerpolitiker roffade åt sig miljonbelopp olagligt – vägrar betala tillbaka

Publicerat

den

EKONOMI Mellan åren 2015 till 2019 har politikerna i Österåker betalat ut arvoden för interna möten. En revisionsgranskning visar nu att arvodena är olagliga men politikerna vägrar betala tillbaka.

Under flera år har ett antal högerpolitiker i Österåkers kommun fått hundratusentals i extra i arvoden för interna möten. Tidigare i april slog en revisionsgranskning för 2019 fast att utbetalningarna var olagliga. Politikerna hade bildat de två organen Allians-AU och Alliansberedningen där de höll interna möten som de sedan fick betalt för. Utbetalningarna har sedan godkänts av kommunalrådet från moderaterna, Michaela Fletcher.

Det har inletts fyra utredningar av Förvaltningsrätten som ska ta en titt på politikernas utbetalningar. Utredningarna förväntas vara klara fram till sommaren.

Vägrar betala tillbaka
Inga av de politiker som tagit emot de olagliga arvodena är positiva till att betala tillbaka några pengar. Tidningen Mitti har räknat ut hur stora arvoden politikerna roffat åt sig. De har också intervjuat politikerna. Hur stora arvoden de fått och deras svar kan du läsa här nedan:

Johan Boström (M), 209 000kr
– De arvoden som utbetalats till mig och andra ledamöter är utbetalda för det politiska arbete som vi har genomfört och på så sätt helt enligt vad alla andra förtroendevalda i Sverige har rätt till enligt kommunallagen. Det är däremot olyckligt att det inte tagits rätt formella beslut.
– Jag har därmed inte för avsikt att betala tillbaka arvoden som jag har fått eftersom jag fått betalt för nedlagt arbete.

Arne Ekstrand (KD), 198 000kr
– Jag har för närvarande inte för avsikt att betala tillbaka arvoden som jag fått eftersom jag har fått betalt för utfört arbete.
– Jag har kallats till dessa möten och fullgjort min plikt. Jag har fått närvaroarvoden för utfört arbete och handlat helt i god tro.

Michaela Haga (C), 158 000kr
– Innan jag tillträdde fanns motsvarande beredande organ i kommunstyrelsen, liksom i de övriga politiska nämnderna. Med hänvisning till detta och att det var väl känt, antog jag att kommunens arvoden var korrekta.
– Ärendet ska nu prövas av förvaltningsrätten, en prövning jag välkomnar och som får ha sin gång. Vad gäller det enskilda ärendet kommer jag givetvis att följa rättens beslut.

Lennart Berneklint (ÖP), 142 000kr
– Mitt svar är ”ingen kommentar”.

Anne-Li Hilbert (C), 43 000kr
– Jag tycker det är bra att det finns ett ärende i förvaltningsrätten och jag välkomnar en prövning där. Rätt ska vara rätt. Men det vore helt fel av mig i det här läget att föregripa utfallet i en kommande dom.

Hampe Klein (M), 26 000kr
– De arvoden som utbetalats till mig är helt enligt vad alla andra förtroendevalda i Sverige är berättigade till enligt kommunallagen. Det är däremot olyckligt att det inte tagits rätt formella beslut.
– Jag har därmed inte för avsikt att betala tillbaka arvoden som jag har fått eftersom jag fått betalt för nedlagt arbete.

Mikael Ottosson (KD), 6 000kr
– Jag kommer absolut inte betala tillbaka. För mig handlar det inte om många kronor och jag uppfattar inte att jag gjort något fel. Jag har definitivt handlat i god tro.
– Jag tror att det som är utbetalt till mig är för förlorade arbetsinkomst. Jag har inte tjänat en krona utan gått många kronor back.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se