Kontakta oss

INRIKES

”Journalistiken anpassas efter det liberala samhällsklimatet”

Publicerat

den

JOURNALISTIK| Journalistiken idag är i många avseenden neutral och oberoende. Men i vilken mening är den oberoende och neutral när vi alla människor har egna värderingar i grunden? Den politiska skribenten Jens-Hugo Nyberg berättar om varför han tycker det är viktigt med politisk journalistik.

Jens-Hugo Nyberg är en politisk skribent som tycker att den neutrala och oberoende journalistiken följer en liberal riktning. Han har skrivit en rad olika politiska artiklar för organisationen och tidningen Arbetarmakt i Stockholm. Idag vill han lyfta fram politiska värderingar i media, det är både viktigt för journalistiken och samhället, säger Jens-Hugo Nyberg.

Vad menar du med politisk journalistik?
– Journalistik som är politisk på ett eller annat sätt, som behandlar politik eller tar ställning och intresserar sig för samhällsfrågor, säger Jens-Hugo Nyberg. ”Den oberoende journalistiken är byggd på rent bedrägeri tycker jag”

– Det är rätt att det är viktigt att vara saklig som journalist, jag tycker absolut att man ska vara saklig men samtidigt ska man ta upp saker ur olika perspektiv inom media. Journalistik blir ändå politisk i slutändan trots att det finns en neutralitet inom journalistiken. Jag anser att det finns olika nivåer av att vara politiskt neutral beroende på vart man arbetar som journalist. De flesta gör det utifrån ifrån någon form utgångspunkt, till exempel en liberal eller en vänstersida. Trots att man kallar sig för oberoende blir den ändå politisk i den meningen att det finns en värdering i grunden. De tidningar som kallar sig för oberoende idag följer ändå den liberala riktningen, säger Jens-Hugo Nyberg.

Hur kommer framtidens politiska journalistik att se ut och ta sig form tror du?
– Det beror på samhällets utveckling. Men jag anser att de inte endast bara beror journalistiken och media, det beror på hur samhället tar sig form och utvecklas, hur samhället utvecklas så anpassas också journalistiken och media där efter, säger Jens-Hugo Nyberg.

Jens-Hugo Nyberg berättar att en vän som arbetar på SVT upplevde att journalister uppmanades till att förhålla sig politiskt neutrala för att de inte skulle störa deras arbete. Han berättar varför han tycker att det är så viktigt med just politisk journalistik.
– Jag tycker att det är viktigt med politisk journalistik för att ta upp redovisa vad som händer och avslöja missförhållandet av olika slag som till exempel som kapitalister eller makthavare av olika slag vill hemlighålla. Det var varit många sådana journalister trots allt, IB-affären avslöjades av journalister som dels följde en politisk linje och ville avslöja ett problem för människor. Jag tror att blir man för neutral som journalist finns en risk för att journalistiska avslöjanden utesluts, säger han.

Anpassas media efter det politiska klimatet som vi har i samhället idag?
– Mycket. Den terroristnoja efter elfte september och de har hållit i sig och avspeglat sig i media. Journalistiken idag har helt anpassat sig efter de liberala klimatet. När SD kom in riksdagen blev de mer accepterade och etablerades, detta avspeglade sig sen i media. När till exempel SD växer så anpassar sig partier efter deras uppfattningar för att inte tappa väljare detta sprider sig också vidare till journalistiken, säger Jens-Hugo Nyberg.

Vilka konflikter skapar den politiska journalistiken?
– Politik kan vara både progressiv och reaktionär, men maktförhållanden och reaktionära strömningar finns redan, enda sätter vi kan förändra det är genom kamp där vi öppet visar vart vi står, säger Jens-Hugo Nyberg.

Varför tror du att det är den liberala journalistiken som styr media?
– Att den liberala journalistiken dominerar tror jag beror på i första hand på att inga starka krafter utmanar den, Socialdemokraterna som mer har gått åt höger och Vänsterpartiet som lite går efter åt samma håll. Sen brukar de med pengar tendera att vara just liberala eller konservativa, och många medier ägs just av de med pengar. Också ett misslyckande av arbetarrörelsen att ge en upp en stor del av sin press istället för att gå vidare, framåt och kämpa, säger Jens-Hugo Nyberg.

Ottilia Thorsson
redaktionen@aktuelltfokus.se