Kontakta oss

UTRIKES

Rumäniens förre president döms för antiziganistiskt utspel

Publicerat

den

RUMÄNIEN| Rumäniens förre president, Traian Basescu har dömts till böter efter kränkande och diskriminerande uttalanden om romer. Uttalandena gjordes under Basescus tid som president och gjorde bland annat gällande att romer lever på att stjäla.

Det var under ett officiellt statsbesök i Slovenien i november 2010 som den förre president gjorde uttalandena om sitt lands romska befolkning. Presidenten kallade romer för problem och påstod bland annat att romer hellre försörjer sig på kriminalitet än att arbeta.

”Vi har ett annat problem som måste poängteras, och det är varför det är svårt att integrera kringresande romer – väldigt få av dem vill arbeta. Av tradition lever många av dem på att stjäla.” sade Traian Basescu under en presskonferens.

Nästan fyra år senare, i februari 2014 tog Nationella Rådet Mot Diskriminering (CNCD) beslut om bötfälla den forne presidenten med motiveringen att hans uttalanden var diskriminerande och kränkte romernas rätt till värdighet. I juni samma år kom den fällande domen i Bucharests tingsrätt, Den forne presidenten fälldes för uttalandena och dömdes till böter.

Basescu överklagade domen i hopp om att bli friad. Nu har Rumäniens överdomstol (ICCJ) prövat fallet och beslutat om att tingsrättens dom står fast och att den forne presidenten kränkte de romska folkens rätt till värdighet. Trots det kommer  politikern lindrigt undan. Bötesbeloppet blev endast 135 euro vilket motsvarar drygt 1300 kronor.

Traian Basescu var Rumäniens president mellan 2004 och 2014 och är uttalat liberal. Under presidentens tid vid makten uppges förtrycket mot den redan förtryckta minoriteten ha ökat.

På sina håll i Rumänien betraktas romerna fortfarande som slavar. Fram till 1864 levde romer under slavförhållanden i Rumänien. I praktiken är landet djupt segregerat. Romska intresseorganisationer har bland annat beskrivit Rumänien som ett apartheidliknande samhälle där landet politikerelit konsekvent väljer att bryta mot de europeiska ramkonventionerna.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

gillaffb