Kontakta oss

NOTISER

Sverigedemokraterna pudlar efter påtryckningar från väljarna – Fortsätter i samma spår ändå

Publicerat

den

sdbudget
MALMÖ
| Aktuellt Fokus har tidigare skrivit om Sverigedemokraternas förslag om att vårda islamistiska terrorresenärer. Bland de som nämns indirekt i den budgetreservation Aktuellt Fokus har tittat närmare på nämns exempelvis Islamska Staten. Efter att Aktuellt Fokus uppmärksammade det hela har kritiken från de egna väljarna varit stor på sociala medier. Kritiken har bland annat varit så pass omfattande att SD Malmö kände sig tvingade till att publicera ett klargörande på sin hemsida under lördagseftermiddagen. Ett klargörande som inte klargör någonting.

Anklagar Aktuellt Fokus för att ljuga

Inledningsvis skriver Sverigedemokraterna i Malmö följande: ”Vi har via sociala medier kunnat ta del av att vänstertidningen Aktuellt Fokus sprider en rad felaktigheter och rena lögner om SD Malmös förslag, om att satsa resurser på att förebygga och förhindra jihadism i Malmö. För att slippa missuppfattningar kommer vi därför nu med ett klargörande.

Att Aktuellt Fokus skulle ha ljugit om förslaget är inte sant. Aktuellt Fokus har endast utgått från vad SD Malmö själva har skrivit i sin egen budgetreservation. I budgetreservationen framgår det klart och tydligt att Sverigedemokraterna själva har valt att utgå från den ”Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism” linje där man vill rehabilitera återvändare. Aktuellt Fokus har angett källor och även direktlänkat till den aktuella budgetreservationen så att läsarna själva kan klicka sig vidare och läsa de aktuella SD-förslagen. Att anklaga fria och oberoende medier som inte tillhör gammelmedia tyder på politisk ohederlighet och  politikerbeteende.

Erkänner och förnekar på samma gång

”Klargörandet” fortsätter: ”Att SD Malmö skulle gå i Mona Sahlins fotspår är inte bara totalt felaktigt utan också direkt missvisande.

Aktuellt Fokus kan nu meddela att SD-Malmö inte någonstans i sitt klargörande har kommenterat att man har tagit till sig av kritiken från sina egna väljare. Ej heller har man valt att revidera sig eller gå ut med att man tänker agera annorlunda i framtiden. Istället angriper man de som konstaterar varifrån SD har fått sina åsikter från. Man har inte heller ändrat i budgetreservationen utan förslaget om rehabilitering av terrorresenärer kvarstår i sin helhet.

Sverigedemokraterna fortsätter ”Vad vi istället vill se är en tydlig satsning för en attitydförändring hos stadens ungdomar, inte minst i skolorna, fritidsgårdarna och församlingshemmen i våra utanförskapsområden där radikaliseringen tar fart. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa Magnus Ranstorps rapport från 2009 om radikaliseringen i Rosengård. I vår budget gör vi dessutom besparingar för att föreningar som inte värnar om demokratin ska mista sina bidrag.

Att man från SD-Malmö hänvisar till den hårt kritiserade terrorexperten Magnus Ranstorp i sitt klargörande som är en av huvudpersonerna bland Mona Sahlins experter på  det kritiserade begreppet ”våldsbevakande extremism” visar tydligt att SD-Malmö hämtat hela sin inspiration från Sahlins verksamhet. Det kan inte Aktuellt Fokus lastas för.

Ranstorps Rosengårdsrapport blev även starkt ifrågasatt och sågad. Bland annat av Malmö högskola och Lunds universitet. Rapporten som även var en statlig rapport dömdes ut av ”expertens” egna forskarkollegor. Magnus Ranstorps rapport, slog fast att radikala muslimska gruppers inflytande hade ökat i Rosengård.

Rosengårdsrapporten visade sig däremot bygga på andrahandsuppgifter. Exempelvis drog rapporten slutsatsen att det skulle finnas ”åsiktskontrollanter” i Malmö bestående av ”radikala muslimer” som bland annat besöker nyanlända och som skulle tala om för dem vad de får och inte får göra.

En av de som reagerade då var forskaren Aje Carlbom, socialantropolog vid Malmö högskola, som deltagit i flera forskningsprojekt i Rosengård. Aje Carlbom intervjuades även i Rosengårdsrapporten, i tidningen Sydsvenskan jämförde de så kallade ”åsiktskontrollanterna” med dörrknackare från Jehovas Vittnen. Om rapporten svarade han följande;

Rapporten bygger mestadels på anekdoter och hörsägen och det går inte att dra några slutsatser av den om huruvida radikaliseringen ökar eller ej.

SD Malmös klargörande väcker frågor

Sverigedemokraterna i Malmö påstår nu att de inte vill vårda återvändande IS-terrorister. Trots det kan man tydligt se att SD Malmös klargörande inte tar avstånd från punkt 73 i budgetreservationen som bygger på Mona Sahlin och hennes så kallade expertteam. Istället bekräftar man att retoriken de facto är hämtad från Sahlin och hennes expertteam. Att SD Malmö väljer att utelämna Sahlins namn i det så kallade klargörandet förändrar ingenting. Konsekvensen av ett avradikaliseringsprogram som SD föreslår innebär i slutändan att någon ska rehabiliteras, det vill säga vårdas. I verkligheten bortom politikernas byråkratsvenska framstår det däremot klart för väljarna att SD Malmö föreslår att man ska vårda bort islamismen, som är en politisk ideologi som dök upp i början av 1900-talet.

Sverigedemokraternas ställningstagande väcker frågan om Sverigedemokraterna i Malmö verkligen tror att man kan vårda bort islamism och andra politiska ideologier? Om man nu inte tror det, varför talar man då om avradikalseringsprogram som om det vore en bra sak för Malmöborna att betala för? Och slutligen, varför skrev man in de här punkterna överhuvudtaget? Har man inte koll på vad man framför i sin egen budgetreservation?

 

sdisis

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons