Kontakta oss

INRIKES

Socialstyrelsens siffertrixande är inte ens logiskt

Publicerat

den

LEDARE    Hur räknar Socialstyrelsen egentligen? Av allt att döma inte särskilt bra. De senaste siffrorna över dödstal på svenska äldreboenden är nämligen inget annat än en lek med siffror utan betydelse för den pågående pandemin.

På särskilda boenden har det i år dött lite över 11 000 personer under perioden januari till april. Under samma period 2019 var det knappt 10 000 personer som dog, det säger Thomas Lindén som är chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen är dödstalen på svenska äldreboenden inte mycket högre än under en vanlig influensasäsong. Uttalandet bör ses för det är, nämligen ett försök att dämpa den växande ilskan ute i landet. Det var nämligen inte förrän i mars som Sverige fick sitt första dödsfall i Covid-19. Det innebär att dödstalen mellan januari och april inte kan tas med i beräkningen. Detta eftersom det är dödstalen från april och framåt som Socialstyrelsen bör utgå från.

Så varför släpper Socialstyrelsen sådana här uttalanden? Av allt att döma har med den växande kritiken att göra. Människor är helt enkelt förbannade över att smittan har fått spridas ute på landets äldreboenden. I mina ögon är det inget annat än klassiskt siffertrixande. Det inger inget förtroende.

Socialstyrelsen har rätt i att influensasäsongerna kräver många dödsoffer. Men det är inget hållbart försvar för vad vi nu ser inom äldreomsorgen. Det är snarare ytterligare ett bevis på att svensk äldreomsorg måste göras om från grunden.

För det första borde inte äldreomsorgen drivas av kommunerna. Den borde nationaliseras och förstatligas. Det behövs nämligen enhetliga rutiner och större hygienkrav. Samt inte minst en nationell översyn som ser till att rutiner och hygienkrav efterlevs.

För det andra borde det införas någon form av primärvård ute på äldreboendena. Detta saknas idag och är delförklaring till varför så många dör under influensasäsongerna. Hade det funnits en fungerande primärvård hade dödstalen under influensasäsongerna inte sett ut som de gör.

För det tredje är det inte rimligt att äldreomsorgen drivs med hjälp av marknadsprinciper. Äldreomsorg och vård måste få lov att kosta. Det är inte meningen att äldreomsorgen ska gå med vinst. Meningen med äldreomsorgen är att ge våra äldre en dräglig tillvaro i livets slutskede. Bort med de kommunala överskottsmålen, offentliga upphandlingar och vinster i välfärden.

Det är dags att regeringen åtminstone lägger fram förslaget om att nationalisera den svenska äldreomsorgen. Sen får det vara upp till riksdagsmajoriteten att avgöra frågan. Till dess bör ilskan riktas rätt. Det duger nämligen inte att rikta kritiken mot regeringen när det är ens hemkommun som fallerar. Regeringen kan göra mycket men regeringen kan inte lastas för hur kommunpolitikerna väljer att agera under pandemin. Ett exempel är Linköpings kommun där det lokala högerstyret, mitt under brinnande pandemi, tänker genomföra nedskärningar inom äldreomsorgen på över tio miljoner kronor. Beslutet har inte ens med ekonomi att göra, kommunen har nämligen gått ekonomiskt plus i över femton år. Det handlar enbart om ideologi. Tyvärr är Linköping inte ensamma. Det ser likadant ut i flera svenska kommuner.

Med det sagt. Svensk äldreomsorg måste göras om från grunden.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se