Kontakta oss

NOTISER

Vänsterpartisterna: ”Beväpna kurdiska gerillakrigare”

Publicerat

den

vlundaf
DEBATT
| Ordförande samt ytterligare två styrelseledamöter för Vänsterpartiet i Lund jämför situationen i Kurdistan med spanska inbördeskriget och kampen mot den fascistiska staten som slutligen kom att segra över demokratin. De eftersträvar även svenskt vapenstöd till de kurdiska YPG/YPJ-styrkorna.

Under det spanska inbördeskriget 1936-39 svek den dåvarande svenska regeringen den spanska republiken. Detta trots att Per-Albin Hansson reagerade starkt på Francos revolt och deklamerade att ”striden mellan svart diktatur och folklig regim är vårt ställningstagande på förhand givet”. Istället ställde man sig bakom ”non-interventionspolitiken” och riksdagen införde 1937 en lag ”angående åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien”. Fascistmakterna Tyskland och Italien fick fritt spelrum i Spanien, där de sakta kunde mala ner den spanska republiken med sin överlägsna eldkraft. Hade republiken kunnat importera vapen i större utsträckning kanske demokratin haft en chans.

Idag ser vi Daesh (Islamiska staten) sprider skräck i Mellanöstern. Men konfliktlinjerna i regionen är skiftande och motsägelsefulla i ett avancerat realpolitiskt spel. Det visade sig när Natolandet Turkiet till slut började bomba Daesh – och de kurdiska styrkor som samtidigt bekämpar Daesh. En bisarr situation som Ivar Arpi beskrev i Svenska dagbladet: ”Medan USA hjälper [kurdiska] YPG kommer Turkiet förstöra för dem. Ironiskt kommer båda ländernas flygplan, som motverkar varandras syften, att lyfta från samma flygbaser. ”

De kurdiska kantonerna i norra Syrien (Rojava) som tappert lyckades stå emot Daesh framstöt mot staden Kobane – medan den turkiska militären tittade på från andra sidan gränsen – har nu lyckats befria flera områden. Det är en sekulär kraft i en konflikt där länder som Saudiarabien och Qatar backar upp sina lokala islamistiska allierade. Det är en progressiv och icke-sekteristisk kraft som strävar efter ett demokratiskt styre underifrån. Det är en kraft som tydligt försvarar kvinnors offentliga deltagande i samhällslivet.

Under 1970- och 1980-talen finansierade Sverige stora delar av ANC:s verksamhet. Vi smugglade in sedelbuntar till motståndet i Sydafrika. Denna ANC-linje är något att vara stolt över, trots att USA klassificerade Nelson Mandela och ANC:s motstånd genom dess väpnade gren Nationens Spjut som ”terrorism”.

Vänsterpartiet har genom Hans Linde kraftfullt markerat mot Turkiets angrepp på det kurdiska motståndet. Det är bra, men vi anser att det krävs mer. Likaså har riksdagen beslutat om att svenska militärer kan börja utbilda kurdiska soldater i Irak, men det räcker inte.

Sverige bör finansiera det kurdiska motståndet – inte minst i norra Syrien/västra Kurdistan. Genom att åter anamma en ANC-linje kan vi bidra till att mota undan dagens ”svarta diktatur” i form av Daesh.

Men vi bör även överväga att beväpna dessa kvinnor och män, som enligt den amerikanska försvarsministern Ash Carter är ”extremely effective on the ground”. I synnerhet med tanke på att de angrips i ryggen av Turkiets militär.

Den svenska vapenexporten har en gummiparagraf som innebär att krigsmateriel kan exporteras till krigförande länder om det finns ett nationellt säkerhetsintresse. Undantag görs hela tiden för suspekta köpare. Vi anser att man snarare bör fokusera på att möjliggöra stöd för att bidra till skydd för de progressiva krafter som verkar i en instabil region, dominerad av repressiva regimer och reaktionära rörelser. Det är absurt om vi å ena sidan kan beväpna en reaktionär islamistisk diktatur som Saudiarabien, men å andra sidan inte skulle kunna förse de kurdiska självförsvarsstyrkorna med vapen.

Idag har vi möjlighet att återupprätta hedern som förlorades när Sverige övergav den spanska republiken för ”den svarta diktaturens” skräckvälde: det är dags att finansiera det kurdiska motståndet och se över möjligheterna för svenskt vapenstöd till dessa gerillakrigare.

Anders Jarfjord, ordförande Vänsterpartiet Lund
Abe Bergegårdh, styrelseledamot Vänsterpartiet Lund
Görild Malmberg, styrelseledamot Vänsterpartiet Lund

AF-Debatt
redaktionen@aktuelltfokus.se