Kontakta oss

ARBETSLIV

Företag skapade eget fackförbund för att slippa LO

Publicerat

den

ARBETSLIV När strejkrätten inskränktes 2019 varnades det för att företag skulle kunna starta egna fackförbund för att få ännu mer kontroll på arbetsplatsen. Ett nytt avslöjande visar att Tema Elektro i Skåne har försökt för att slippa teckna kollektivavtal.

Under sommaren 2021 utbröt en strejk i Blentarp efter en längre tids konflikt då Tema Elektro vägrat att teckna kollektivavtal med fackförbundet Elektrikerna. Företaget påstod hela tiden att de redan hade tecknat ett kollektivavtal med ett annan fackförbund men vägrade berätta vilket. På grund av strejken valde företaget att slutligen teckna ett kollektivavtal med Elektrikerna.

Nu har tidningen Flamman avslöjat att Tema Elektro själva försökt skapa ett gult fackförbund för att slippa teckna kollektivavtal. Fackförbundet heter Blå-gul och är registrerat på samma adress som företagets vice VDs släkting.

Vilka som är aktiva i fackförbundet Blå-gul är svårt att veta då de inte publicerat någon offentlig information men fackförbundet har försökt stämma Elektrikerna med hänvisningar till den nya lagen om inskränkningen av strejkrätten. Det juridiska ombudet från Blå-gul är en Sverigedemokratisk före detta kommunpolitiker och kyrko-kandidat.

Varnade för utvecklingen
2019 valde riksdagen att klubba igenom en ny lag som inskränker strejkrätten. Bakgrunden till den nya lagen var hamnkonflikten i Göteborg där Hamnarbetarförbundet hade en konflikt med arbetsgivaren som ledde till både strejk och lockout. Det LO-kopplade fackförbundet Transport som hade ett fåtal medlemmar i hamnen hade ingenting att säga till om vilket ledde till en frustration hos både LO och Socialdemokraterna som inte kunde påverka konflikten.

Blå-gul påstår att de tecknat kollektivavtal med Tema Elektro redan i januari 2020 därav stämmer de Elektrikerna och hänvisar till den nya lagen vilket blir den första gången den kommer prövas.

Införandet av den nya lagen var långtifrån problemfritt. Huvudsakligen leddes arbetet av den dåvarande Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) med stöd fackpamparna i LO.

Majoriteten av LOs medlemmar var emot den nya lagen och det skedde flera demonstrationer runtom i landet. Fackförbundet Hotell- och Restaurang hade röstat emot en inskränkning av strejkrätten på sin kongress vilket ignorerades av ordföranden Malin Ackholt. Flera lokalavdelningar hos andra fackförbund tog också ställning mot inskränkningen.

Efter att lagen klubbades igenom var missnöjet stort bland arbetare. Ylva Johansson blev utbuad på flera platser och under ett tal fick hon gula rosor kastade på sig. På flera håll i landet målades Socialdemokraternas valstugor gula.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se