Kontakta oss

INRIKES

Här festar SD-toppen Jörgen Fogelklou med nazistkopplade Nya Tider!

Publicerat

den

skarmavbild-2016-10-28-kl-22-48-15

INRIKES| När Sverigedemokraternas vice partiledare och chefsideolog, Mattias Karlsson, talar om den nazistkopplade tidningen Nya Tider avråder han sina partikamrater från att ha med tidningen och dess redaktion att göra. I ett Facebookinlägg tidigare i år går Mattias Karlsson bland annat till attack mot tidningen på grund av de tydliga nazistkopplingarna och förintelseförnekelse: ”Mot bakgrund av ovanstående avråder jag dock alla SD-medlemmar ifrån att aktivt stödja Nya Tider”. Nu kan Aktuellt Fokus visa hur SD-toppen Jörgen Fogelklou aktivt umgås med delar ur Nya Tiders redaktion.

Bilden är tagen i ett privat sammanhang och föreställer SD-toppen Jörgen Fogelklou tillsammans med bland annat Perra Winberg och Roger Sahlström från Nya Tider. Det var tack vare den våldsdömde högeraktivisten Roger Sahlström som Aktuellt Fokus kunde hitta gruppbilden där SD-toppen frotterar sig med de nazistkopplade skribenterna. Bilden visade sig även vara publicerad på Jörgen Fogelklous privata Facebook-profil. Kritiken mot Nya Tider och dess chefredaktörs föregångare, Nationell Idag, har varit konstant inom Sverigedemokraterna. Anledningen ligger i den splittring som Sverigedemokraterna gick igenom i början av 00-talet vilket resulterade i det numera nedlagda utbrytarpartiet Nationaldemokraterna.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153111247635674&set=a.10150202550180674.308780.704290673&type=3&permPage=1

SD motarbetade radikalnationalister

Sverigedemokraterna tog kraftigt avstånd från Nationaldemokraterna, Nationell Idag och den övriga radikala nationalistmiljön. Flera uteslutningsärenden kom att ske ge genom åren tack vare kopplingar till den nationaldemokratiska rörelsen – som Nya Tider är en efterföljare till. Exempelvis uteslöts Stockholmsdistriktets ordförande Johan Rinderheim efter att det framkommit att han samarbetat med Nationaldemokraterna om att inte splittra de högerradikala väljarna i kommunvalen 2006.

När Sverigedemokraternas Mattias Karlsson beskriver det hela gör han det genom att peka ut de tydliga nazistiska och rasideologiska kopplingarna.

”Den dominerande kraften på Nya Tider är grundaren och chefredaktören Vavra Suk. Suk var under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet aktiv i SD och jag blev under den tiden ytligt bekant med honom, bland annat genom vårt gemensamma engagemang i dåtidens SDU. Jag kom tidigt att uppfatta Vavra som intelligent, men alltför politiskt radikal och ideologiskt avvikande. Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer, tala om ”rasblandning” med avsky och plädera för att SD-medlemmar med utomeuropeisk bakgrund inte borde tillåtas delta i partievenemang tillsammans med sina etniskt svenska kärlekspartners. På basis av bland annat detta röstade jag år 2001 för en uteslutning av Vavra ur Sverigedemokraterna. Mycket lite talar för att Vavras personliga åsikter blivit mindre radikala sedan dess.

Efter uteslutningen från SD blev Vavra en av de drivande krafterna bakom partiet Nationaldemokraterna. Nationaldemokraternas ideologi grundades till stora delar på tankegångarna hos den amerikanske rasideologen Richard McCullogh, en person som Vavra själv vid olika tillfällen lyft fram som en av sina främsta ideologiska inspirationskällor. Nationaldemokraterna var ett parti som bland annat samarbetade med antidemokratiska rörelser i Sverige, sålde antisemitisk litteratur på sina möten och knöt nära band till öppet rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska rörelser i utlandet. Beträffande det sistnämnda var Vavra själv en drivande kraft bakom kontaktknytandet. Bland annat etablerade partiet en samverkan med den amerikanske f.d Ku klux klan-ledaren och den världsledande antisemiten och förintelseförnekaren David Duke.

Under Vavras tid som chefredaktör på Nya Tider har tidningen samverkat med nazistiska grupperingar i Sverige. Flera skribenter som tidigare gjort sig kända för antisemitiska åsikter och ifrågasättande av förintelsen har beretts utrymme i tidningen och vid flera tillfällen har man okritiskt låtit neofascistiska skribenter skriva förskönande recensioner av neofascistiska böcker i tidningen. Bortsett från Vavra har även flera andra av Nya Tiders skribenter uteslutits ifrån SD pga ideologiska avvikelser. Även den vice chefredaktören Sanna Hill har vid olika tillfällen gett uttryck för radikala åsikter och samverkat med nazistiska grupperingar.”

 

https://www.facebook.com/mattias.karlsson.9889/posts/10153733189606097%20

SD-medlem sedan 2010

Jörgen Fogelklou som har varit medlem i Sverigedemokraterna sedan 2010 är Sverigedemokraternas ordförande i Göteborg och ingår i kretsen kring den så kallade SD-trojkan. Han anses även vara en viktig organisatör och representerar partiet i Göteborgs kommunstyrelse. Tidigare i veckan kunde Aktuellt Fokus avslöja Jörgen Fogelklous kopplingar till ett nazistiskt konto på Flashback. I forumhistoriken gav det nazistiska kontot stöd till Nationaldemokraterna och önskade att få se partiet på en vågmästarroll i riksdagen. Kontot propagerade även för väpnad kamp och försvarade den nazistiska krigsförbrytaren Josef Mengele.

Jörgen Fogelklou är inte ensam Sverigedemokrat på bilden. Även Marcus Öhrn är aktiv inom SD och har en direkt koppling till partiledaren Jimmie Åkesson då han är sångare i Jimmie Åkessons band, Bedårande Barn. Beträffande Jörgen Fogelklou är bilden endast ett i raden av alla märkliga sammanträffanden med bruna företecken den här veckan. Aktuellt Fokus har sökt Jörgen Fogelklou.

 

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

granskapolitiker