Kontakta oss

KLIMAT OCH MILJÖ

Därför kan framtiden likna ”The Last of Us”

Publicerat

den

HÄLSA OCH VETENSKAP Kan svampar som i spelet ”The Last of Us” bli ett dödligt hot mot mänskligheten på riktigt? Svaret är ja. Det säger en av USA:s främsta experter på infektionssjukdomar.

Doktor Neil Vora är specialist på infektionssjukdomar och arbetar med pandemiprevention på Conservation International. I en debattartikel i The New York Times skriver Neil Vora att risken finns att mänskligheten hotas av svampar, precis som i spelet och serien ”The Last of Us”.

Pågående massutrotningar av djur

Spelet ”The Last of Us” handlar om en svamp som har förstört stora delar av världen och förvandlat människor till monster. I spelet kallas svamparna för ”Cordyceps”. Men det är inte bara fiktion – Cordyceps är en existerande svamp som har infekterat många djurarter i naturen och utgör en verklig fara för mänskligheten.

I The New York Times påpekar Neil Vora att svampar i verkligheten också kan vara ett stort hot mot vår planet. Det finns en svamp som kallas för ”spöksvamp” som drabbar grodor och salamandrar och har orsakat massutrotningar av dessa djur runtom i världen. Med klimatförändringarna kan det bli ännu lättare för denna svamp att sprida sig och orsaka ännu mer skada.

Myndigheterna larmar redan

Men det är inte spöksvampen som är ett hot när klimatförändringarna blir värre. Den 20 mars gick Centers for Disease Control and Prevention ut och slog larm om att den läkemedelsresistenta svampen Candida auris sprider sig i alarmerande fart. Anledningen är varmare temperaturer. Svampen som upptäcktes i USA först 2016 har redan spridit sig till alla kontinenter och kan orsaka svår sjukdom och vara dödligt för inlagda patienter. Förra året registrerade amerikanska myndigheter över 2300 fall.

Finns inga svampvacciner

Enligt Neil Vora kommer klimatförändringarna leda till fler sjukdomar och infektioner som sprids av svampar. Dessvärre tar han även fasta på en dyster sak, internationella samarbetsorgan som arbetar med att stärka den globala hälsosäkerheten tar sällan med hotet från svampsjukdomarna.

”Med tanke på att riskerna växer gör det oss oförberedda och misslyckas med att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga dem. Det finns inga svampvacciner, diagnosen är komplicerad och kostsam och det finns inte tillräckligt med läkemedel för att bekämpa svampen. Om inte regeringar finansierar forskning för att bättre ta itu med svampsjukdomar och vända de miljöfaktorer som driver uppkomsten av dem, kommer vi att förbli sårbara.”, skriver Neil Vora.

”Ta hotet på allvar”

Neil Vora påpekar att det är viktigt att regeringar världen över börjar ta klimatförändringarna på allvar och arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser så vi kan undvika en situation som påminner om ”The Last of Us”.

”Vår hälsa är beroende av en känslig ekologisk jämvikt. Att upprätthålla den balansen – genom att avvänja oss från fossila bränslen för att bromsa klimatförändringarna och stoppa förlusten av naturen för att förhindra virusspill – är kanske vårt bästa hopp för att undvika en svampskräckshow.”, avslutar han artikeln.

Läs hela artikeln här.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons