Kontakta oss

KLIMAT OCH MILJÖ

Globala temperaturen ökar i rekordfart

Publicerat

den

KLIMATET Den globala yttemperaturen har ökat med cirka 1,2 grader sedan slutet av 1800-talet, men den största delen av uppvärmningen har skett de senaste årtiondena. 

Forskargruppen Berkeley Earth Team bildades 2010 vid Berkeley-universitetet i USA 2010 och har sedan dess blivit en av världens mest ansedda forskargrupper på klimatförändringarna. Teamet som består av forskare från flera olika fält, som geofysik, statistik, datavetenskap och miljövetenskap har nyligen släppt en rapport som visar att den globala yttemperaturen har ökat med 1,2 grader sedan slutet av 1800-talet, men det är inte allt.

Mellan 1890 och 1970 ökade yttemperaturen bara med 0,2 grader. Den stora ökningen har skett från 1970-talet och framåt. De senaste 45-50 åren har temperaturen ökat med drygt en grad.

Även om uppvärmningen varierar beroende på var och hur man mäter, förväntas planeten nå 1,5 grader över förindustriella nivåer tidigt på 2030-talet och 2°C på 2060-talet om uppvärmningen fortsätter i samma takt.

Rapporten är en ännu en i raden rapporter som visar på behovet av fortsatta insatser för att ändra det ekonomiska systemet och stoppa utsläppen av växthusgaser.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se